Polskie przepisy dotyczące kontroli stanu technicznego pojazdów muszą zostać dostosowane do wymogów unijnej dyrektywy. Czego dotyczyć będą te zmiany i kiedy wejdą w życie?

Na konferencji PISKP w Zakopanem w dniu 26 maja podano termin prognozowanej implementacji Dyrektywy 2014/45/UE na 1 stycznia 2023. Znany projekt nowelizacji ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (UC48) dotyczy w większości zmian prawnych. Zmiany w zakresie techniki diagnostycznej pozostawia do uregulowania w rozporządzeniach wykonawczych, które Minister Infrastruktury wyda po nowelizacji ustawy.

Warto przypomnieć, że z treści Dyrektywy, a szczególnie jej załączników można prognozować następujące zmiany wyposażenia technicznego stacji kontroli:

  • zmiana zakresów pomiarowych rolek z 0-6kN i 0-30kN na 0-8kN i 0-40kN,
  • zwiększenie prędkości przesuwu płyt kontrolnych szarpaka do co najmniej 5 cm/s (5-15 cm/s),
  • wprowadzenie dokumentacji fotograficznej z badania,
  • stosowanie wagi do pomiaru nacisku osi samochodów o d.m.c. powyżej 3,5t,
  • wprowadzenie archiwizacji wyników z urządzeń rolkowych, analizatorów spalin i dymomierzy,
  • okresowa kalibracja urządzeń (dla zapewnienia wiarygodności pomiarów),
  • w projektach rozporządzeń z 2016 roku pojawiły się ponadto nowe kryteria oceny zadymienia i nowe urządzenia do kontroli ustawienia świateł.

Firma WSOP w aktualnie produkowanych urządzeniach CERTUS już teraz stosuje rozwiązania techniczne, które mogą stać się obowiązkowe wraz z wprowadzeniem nowych przepisów. Z kolei dla urządzeń starszych typów (zarówno produkcji MAHA, ale także CERTUS) przygotowaliśmy korzystne pakiety modernizacyjne, co oznacza, że większości urządzeń nie trzeba będzie wymieniać. Można więc powiedzieć, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, ale pod warunkiem, że modernizację wyposażenia zaplanujemy z odpowiednim wyprzedzeniem, by uniknąć ryzyka czasowego zamknięcia stacji.

Pięcioletni okres przejściowy przeznaczony na pełne wdrożenie Dyrektywy 2014/45/UE upłynie z końcem 2022 roku. Komisja Europejska rozpoczęła już prace nad oceną skutków wdrożenia tej dyrektywy i nowymi regulacjami. W projektowanych nowych regulacjach pojawia się m.in. licznik cząstek stałych, który miałby być stosowany do badania emisji z silników ZS spełniających normę Euro Vb i wyższe. Urządzenia takie już w tym roku pojawiły się na SKP w niektórych krajach UE (Holandii, Belgii i Niemczech).

Kontakt dla dziennikarzy

Emilia Cichoń – email: e.cichon [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48