Po co wprowadzać zmiany w systemie badań technicznych? Czy wzrost kosztu utrzymania samochodu o 5 złotych miesięcznie jest odczuwalny w budżecie domowym jego właściciela? Czy potrzebne jest pobudzanie popytu w segmencie motoryzacyjnym gospodarki? Czy chcemy skutecznie wychwytywać i eliminować z ruchu pojazdy stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu i emitujące nadmierną ilość spalin?

Odpowiedzi na te pytania pozwolą na ocenę nowego projektu nowelizacji ustawy Prawo o Ruchu Drogowym implementującej Dyrektywę 2014/45/UE.

Konstrukcja pojazdów rozwija się w szybkim tempie. Co kilka lat Unia Europejska wprowadza więc regulacje prawne pozwalające na badanie nowych konstrukcji. W Polsce nadszedł czas na wprowadzenie takich zmian. W trzecim kwartale 2020 roku Rada Ministrów planuje przyjąć projekt nowelizacji ustawy PoRD implementującej Dyrektywę 2014/45/UE.

Zmiany w wyposażeniu technicznym SKP

Projekt różni sie od poprzedniego, którego procedowanie trwało od 2016 do 2018 roku. Nadzór nad stacjami kontroli ma pozostać w rękach starostw, ale nadzorowanie jakości pracy diagnostów przejąć ma Transportowy Dozór Techniczny. Ma także zostać wprowadzony obowiązek dokumentowania obecności pojazdu w czasie badania (dokumentacja fotograficzna). Wróci obowiązek okresowego doszkalania diagnostów w Ośrodkach Szkolenia Diagnostów, a ich egzaminowanie ma zostać powierzone Instytutowi Transportu Samochodowego w Warszawie. Na razie nie ma żadnych informacji o urealnieniu opłat za badania techniczne.

Zakres zmian w wyposażeniu technicznym stacji kontroli regulować będzie rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które nie zostało jeszcze udostępnione.

Spodziewane zmiany w odniesieniu do urządzeń rolkowych mogą być następujące:

  • zmiana zakresów pomiarowych z 0-6kN i 0-30kN na (odpowiednio) 0-8kN i 0-40kN,
  • przygotowania urządzenia do archiwizacji na dysku lokalnym i transmisji danych.

W odniesieniu do szarpaków:

  • zwiększenie prędkości przesuwu płyt kontrolnych do co najmniej 5 cm/s i maksymalnie 15 cm/s.

W odniesieniu do analizatorów spalin i dymomierzy:

  • przygotowanie urządzenia do archiwizacji na dysku lokalnym i transmisji danych.

Czy będą zmiany w cenniku opłat?

Wprowadzenie dokumentacji fotograficznej jest proste i może być wykonane na kilka sposobów: poprzez aparat fotograficzny zabudowany w jednostce sterującej linii, ze smartfonu diagnosty (byłoby to rozwiązanie najtańsze) czy aparatu fotograficznego z funkcją transmisji danych (jak we Włoszech), a następnie przesyłanie zdjęć do linii lub programu obsługującego SKP.

Duża część urządzeń rolkowych i szarpaków będzie mogła zostać poddana modernizacji, ale najbardziej zużyte oraz te, które zostały wyprodukowane przez nieistniejących już producentów, być może będą musiały zostać wymienione.

Przypomnijmy, że postulowana przez stacje kontroli podwyżka opłat kosztować będzie posiadacza samochodu zaledwie około 5 złotych miesięcznie. Uwzględnienie tego postulatu zapewniłoby środki na modernizację wyposażenia i pozytywnie oddziaływałoby na kilka tysięcy polskich małych i średnich przedsiębiorców prowadzących SKP, a w konsekwencji na ogromny rynek samochodów używanych, sprzedaż części zamiennych, recykling, kilkanaście tysięcy polskich warsztatów samochodowych, a nawet na sprzedaż nowych pojazdów. Stacje kontroli można wiec nazwać „języczkiem u wagi” mającym wpływ na całą branżę motoryzacyjną.

Ocena skuteczności filtra DPF na SKP

Na tym kończy się lista zmian technicznych wynikających z Dyrektywy 2014/45/UE. Po opublikowaniu projektu ustawy i rozporządzeń wykonawczych dowiemy się, czy zastosowano zasadę „zero plus” mówiącą o niedodawaniu do implementowanych dyrektyw nowych elementów, czy wprowadzono dodatkowe regulacje.

Co mogłoby być tą dodatkową zmianą? W niektórych krajach UE postanowiono postawić tamę usuwaniu filtrów DPF. Na marginesie należy wspomnieć, ze polskie stacje kontroli nie posiadają narzędzi do weryfikacji stanu tego filtra. Skuteczność działania filtra DPF można ocenić za pomocą tzw. licznika cząstek stałych. Sensowne byłoby więc wprowadzenie tego właśnie urządzenia do polskich stacji kontroli.

 

Kontakt dla dziennikarzy

Bartłomiej Szepielak – email: b.szepielak [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl