W polskich stacjach kontroli pojazdów funkcjonuje jeszcze pewna ilość kilkunastoletnich urządzeń produkcji firmy MAHA o oznaczeniach „E”, „Screen” oraz „Eurotest”. Ich użytkownicy pytają nas, jaki wpływ na możliwość użytkowania tych urządzeń ma wprowadzenie systemu CEPiK 2.0 planowane na 13 listopada 2017? Niektórzy z nich zaniepokojeni zostali plotkami, jakoby urządzenia starszych generacji nie mogły pracować z systemem CEPiK 2.0.

Odpowiadając w skrócie – wprowadzenie CEPiK 2.0 nie pociąga za sobą konieczności żadnych zmian w urządzeniach diagnostycznych.

Stacje kontroli pojazdów już teraz zasilają CEPiK danymi. W wersji 2.0 tego systemu będą również pobierać dane pojazdu przed wykonaniem badania. W związku z tym potrzebne są pewne modernizacje infrastruktury informatycznej w SKP (certyfikaty VPN oraz SSL dla oprogramowania obsługującego rejestr badań technicznych), jednakże nie wiąże się to z wydatkami. Stacja musi posiadać stałe łącze internetowe.

Jeśli któryś z diagnostów lub właścicieli stacji chciałby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do kontaktu z producentem oprogramowania obsługującego jego SKP. Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji – cepik.gov.pl.

Zmiany wprowadzane w listopadzie tego roku nie wprowadzają zmian w procedurach użytkowania samych urządzeń diagnostycznych. Nie wprowadza się żadnego połączenia urządzeń z systemem CEPiK. Oznacza to, że użytkownicy starszych urządzeń nie muszą obawiać się niespodziewanego przymusu wymiany na przykład istniejących rolek czy analizatora spalin na nowe. Oczywiście należy przypomnieć, że urządzenia w SKP zawsze powinny być użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i w trybie przewidzianym dla badań urzędowych, ale do tego zawsze Państwa zachęcaliśmy i wprowadzenie CEPiK 2.0 niczego tu nie zmienia.

Jeśli ktoś z Państwa byłby niepokojony plotkami, możecie Państwo zgłaszać takie przypadki do nas. Będziemy na bieżąco wyjaśniać wszelkie wątpliwości i pytania.

Kontakt dla dziennikarzy

Bartłomiej Szepielak – email: b.szepielak [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Biuro WSOP: ul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl