W ostatnich miesiącach nasilił się proceder podrabiania świadectw legalizacji analizatorów spalin. Kilku naszych klientów padło ofiarą oszustwa. Skuszeni niską ceną zlecili kalibrację i legalizację urządzenia, ale zamiast oryginału otrzymali podrobione świadectwo jego legalizacji. Ujawnienie tego typu sytuacji w skrajnym przypadku oznacza dla SKP konieczność powtórzenia wszystkich badań technicznych wykonanych na niezgodnym z przepisami urządzeniu.

analiza_spalin_1Jak powinien wyglądać poprawny przegląd, kalibracja i legalizacja analizatora spalin? Zanim urządzenie zostanie poddane badaniu legalizacyjnemu powinien zostać wykonany jego przegląd wraz z wymianą filtrów i kalibracją. Zapewnia to bezproblemowe przejście badania legalizacyjnego, jak również (co bardzo istotne) wydłuża żywotność analizatora, a dokładnie jego komory pomiarowej. Jest to najważniejszy, a zarazem najbardziej wrażliwy i kosztowny podzespół. Brak wymiany filtrów może doprowadzić do jego uszkodzenia. Po takim przeglądzie z reguły urządzenie trafia do specjalistycznego laboratorium, które posiada akredytację do wykonywania legalizacji.

W ostatnim czasie pojawiło się kilka firm oferujących na rynku w bardzo konkurencyjnych cenach usługi kalibracji i legalizacji analizatorów spalin. Życie dopisało dalszy ciąg tego scenariusza, niestety bez szczęśliwego zakończenia.

– Na przestrzeni ostatnich miesięcy zgłosiło się do nas już kilku klientów, którzy skorzystali z konkurencyjnej oferty i zostali oszukani. Właściciel analizatora spalin po wykonaniu usługi jego legalizacji powinien otrzymać najważniejszy dokument, czyli „Świadectwo legalizacji”. Tylko ten dokument pozwala na prawidłową i zgodną z przepisami pracę SKP. W tych kilku przypadkach, o których mówię klienci otrzymali podrobione świadectwo legalizacji. Tego typu oszustwo (jeśli zostanie ujawnione) prowadzi do poważnych problemów, przede wszystkim dla właściciela SKP. W świetle prawa badania techniczne samochodów były wykonywane na urządzeniu niezgodnym z przepisami i konieczne jest ich powtórzenie –

przestrzega inżynier Serwisu WSOP, Adrian Kuśka.

analiza_spalin_2 Aby uniknąć tego typu sytuacji Serwis WSOP zaleca korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych firm zajmujących się profesjonalnie obsługą SKP. Firma taka posiada wykwalifikowaną kadrę, która w każdej sytuacji jest w stanie pomóc, aby uniknąć przestojów w pracy stacji kontroli.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do legalności posiadanego świadectwa wystarczy skontaktować się telefonicznie z jednostką, która wystawiła ten dokument. To najprostszy i najszybszy sposób, aby zweryfikować czy posiadany analizator spalin był poddany w tym konkretnym laboratorium badaniu legalizacyjnemu.

Legalizację analizatora spalin należy wykonywać co 6 miesięcy z wyjątkiem nowych urządzeń posiadających oznaczenie MID. Jeżeli SKP posiada analizator ze znakiem MID to ma czas na wykonanie pierwszej legalizacji do ostatniego dnia listopada roku następującego po roku produkcji urządzenia.

W sprawie usługi legalizacji analizatorów spalin prosimy kontaktować się z dyspozytorami regionalnymi Serwisu WSOP.

Kontakt dla dziennikarzy

Bartłomiej Szepielak – email: b.szepielak [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl