W czerwcu zakończyliśmy szkolenie pierwszej grupy inspektorów transportu drogowego, którzy zdobywają uprawnienia diagnostów samochodowych.

Ponad pół roku temu podpisaliśmy duży kontrakt na dostawę 16 mobilnych stacji diagnostycznych dla Inspekcji Transportu Drogowego. W ramach tego zlecenia oprócz dostawy urządzeń mamy także przeszkolić pracowników wojewódzkich oddziałów ITD w zakresie badań technicznych pojazdów, co pozwoli im zdobyć uprawnienia diagnostów samochodowych. Jest to niezbędne, aby mogli oni w przyszłości pracować z wykorzystaniem mobilnych SKP.

Jako firma mamy duże doświadczenie w realizacji tego typu szkoleń, które od lat prowadzimy w całej Polsce przy współpracy z Krzysztofem Cieślakiem z firmy Motoconsilio.

W czerwcu szkoliliśmy pierwszą grupę inspektorów, a do końca lipca przeszkolimy jeszcze dwie kolejne. Duży nacisk kładziemy przy tym na zajęcia praktyczne, podczas których inspektorzy nie tylko uczą się wypełniać stosowne dokumenty, ale także pracują na konkretnym pojeździe i poznają specyfikę badania technicznego różnego typu pojazdów (ADR, autokary, pojazdy zasilane gazem i inne).

Kontakt dla dziennikarzy

Emilia Cichoń – email: e.cichon [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48