Zgodnie z tradycją pracownicy WSOP i zaproszeni goście w połowie grudnia zasiedli do wspólnej wigilii. Spotkanie odbyło się w restauracji niedaleko Gliwic. Świętowaliśmy w gronie ponad 40 osób.

Była to wigilia szczególna, ponieważ w tym roku świętowaliśmy okrągły jubileusz – 25 rocznicę powstania WSOP. Podczas okolicznościowego przemówienia prezes zarządu Jarosław Cichoń wzniósł toast za pomyślne, następne ćwierć wieku w historii firmy. Szeroko omówił powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowego, które jest najważniejszą inwestycją firmy od momentu jej powstania. J. Cichoń podsumował także mijający rok, zakończone projekty i zrealizowane kontrakty. Wspomniał także o czekających nas wyzwaniach i rysujących się perspektywach na najbliższe miesiące i lata.

Po części oficjalnej wigilii przyszedł czas na wspólne rozmowy…

Kontakt dla dziennikarzy

Bartłomiej Szepielak – email: b.szepielak [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl