Analizator spalin jako urządzenie obowiązkowo stosowane na każdej stacji kontroli pojazdów wymaga dodatkowo wykonywania okresowych przeglądów, kalibracji i legalizacji w akredytowanym laboratorium. Zachęcamy do powierzenia opieki nad analizatorem doświadczonemu Serwisowi WSOP, który dołoży należytej staranności na każdym etapie wykonania zleconej mu usługi.

Ile to jest 6 miesięcy?

analiza_spalin_1Legalizacja analizatora spalin powinna być wykonywana co 6 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że do tego półrocznego okresu zaliczane są pełne miesiące kalendarzowe. Ważność legalizacji liczy się od pierwszego dnia miesiąca, w którym miała miejsce legalizacja. Dla przykładu: jeżeli wykonamy legalizację analizatora spalin w ostatnim dniu miesiąca to w rzeczywistości będzie ona miała ważność tylko 5 miesięcy (czyli: gdy wykonano legalizację 30 stycznia, to jej ważność skończy się 30 czerwca, bo do tego półrocznego okresu zostanie zaliczony także cały styczeń). Warto zatem zlecać legalizację sprzętu zaraz na początku nowego miesiąca kalendarzowego.

– To bardzo istotne z punktu widzenia prowadzenia SKP, ponieważ niewykonanie legalizacji analizatora spalin w terminie spowoduje, że na stacji nie będzie na wyposażeniu urządzenia zgodnego z przepisami, a tym samym formalnie nie można wykonywać przeglądów – przestrzega Adrian Kuśka, inżynier serwisu WSOP.

Jak powinien wyglądać poprawny przegląd, kalibracja i legalizacja analizatora spalin?

Zanim urządzenie zostanie poddane badaniu legalizacyjnemu powinien zostać wykonany jego przegląd wraz z wymianą filtrów i kalibracją. Zapewnia to bezproblemowe przejście badania legalizacyjnego, jak również (co bardzo istotne) wydłuża żywotność analizatora, a dokładnie jego komory pomiarowej. Jest to najważniejszy, a zarazem najbardziej wrażliwy i kosztowny podzespół. Brak wymiany filtrów może doprowadzić do jego uszkodzenia. Po takim przeglądzie urządzenie trafia do specjalistycznego laboratorium, które posiada akredytację do wykonywania legalizacji. Dokładnie taką procedurę wobec każdego analizatora stosuje Serwis WSOP, który w sumie sprawuje opiekę nad kilkuset urządzeniami w całej Polsce.

Uwaga na oszustów!

analiza_spalin_2W ostatnim czasie na rynku usług obsługi analizatorów spalin zaobserwowaliśmy jednak bardzo niepokojące zjawiska.

– Na przestrzeni ostatnich miesięcy zgłosiło się do nas kilku klientów, którzy zostali oszukani. Właściciel analizatora spalin po wykonaniu usługi jego legalizacji powinien otrzymać najważniejszy dokument, czyli „Świadectwo legalizacji”. Tylko ten dokument pozwala na prawidłową i zgodną z przepisami pracę SKP. W tych kilku przypadkach, o których mówię klienci otrzymali podrobione świadectwo legalizacji. Tego typu oszustwo (jeśli zostanie ujawnione) prowadzi do poważnych problemów, przede wszystkim dla właściciela SKP. W świetle prawa badania techniczne samochodów były wykonywane na urządzeniu niezgodnym z przepisami i konieczne jest ich powtórzenie – przestrzega inżynier Serwisu WSOP, Adrian Kuśka.

Aby uniknąć tego typu sytuacji Serwis WSOP zaleca korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych firm zajmujących się profesjonalnie obsługą SKP. Firma taka posiada wykwalifikowaną kadrę, która w każdej sytuacji jest w stanie pomóc, aby uniknąć przestojów w pracy stacji kontroli.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do legalności posiadanego świadectwa wystarczy skontaktować się telefonicznie z jednostką, która wystawiła ten dokument. To najprostszy i najszybszy sposób, aby zweryfikować czy posiadany analizator spalin był poddany w tym konkretnym laboratorium badaniu legalizacyjnemu.

W sprawie usługi legalizacji analizatorów spalin prosimy kontaktować się z dyspozytorami regionalnymi Serwisu WSOP.

Kontakt dla dziennikarzy

Bartłomiej Szepielak – email: b.szepielak [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl