Dokładny podział tery­to­rialny został okre­ślony na pod­sta­wie kodów pocz­to­wych i przed­sta­wiony na mapce. Zna­jąc kod pocz­towy swo­jej sie­dziby, klient może w pro­sty i szybki spo­sób usta­lić, które biuro udzieli mu pomocy.

Ser­wis WSOP Pół­noc

tel. 662 239 719

fax 32 332 48 48

e-mail: serwis.pn@wsop.pl

Biuro Ser­wisu WSOP Połu­dnie

ul. Psz­czyń­ska 306
44-100 Gli­wice

tel. 662 095 000

fax 32 332 48 48

e-mail: serwis.pd@wsop.pl

Obsłu­gi­wane kody pocz­towe:
Biuro Ser­wisu WSOP Pół­noc

00-000 do 08-399

09-000 do 19-999

60-000 do 62-699

63-000 do 63-199

64-000 do 64-099

64-200 do 64-999

65-000 do 66-999

69-000 do 89-999

96-300 do 96-399

96-500 do 96-599

Biuro Ser­wisu WSOP Połu­dnie

08-400 do 08-599

20-000 do 59-999

62-700 do 62-999

63-200 do 63-999

64-100 do 64-199

67-000 do 68-999

90-000 do 95-999

96-000 do 96-299

96-400 do 96-499

96-600 do 96-999

97-000 do 99-999

Z oby­dwoma biu­rami naj­ła­twiej poro­zu­mieć się drogą mailową, a w nagłych wypad­kach przy pomocy hot-line:

 • dla Regionu Pół­noc: 662 239 719,
 • dla Regionu Połu­dnie: 662 095 000

Serwis WSOP

 • Sekretariat:
  Tel. (32) 332-49-30,
  Fax (32) 332-48-48
  Tel. kom. 662 239 711,
  E-mail: serwis@wsop.pl

 • Region Północ:
  tel. (032) 332-49-30,
  fax (032) 332-48-48
  Hot-line – 662 239 719
  E-mail: serwis.pn@wsop.pl

 • Region Południe:
  Tel. (32) 332-49-30
  Fax (32) 332-48-48
  Hot-line – 662 095 000
  E-mail: serwis.pd@wsop.pl

 • Magazyn Części Zamiennych:
  Tel. kom 608 333 575 (logistyk)
  Tel. kom. 784 065 562 (magazynier)
  E-mail: magazyn@wsop.pl

Porady serwisowe

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48