Współpraca firmy WSOP z klientem nie kończy się na sprzedaży urządzeń. Serwis WSOP zapewnia sprawne funkcjonowanie urządzeń przez kolejne lata ich użytkowania. Dbając o wygodę użytkownika i dobre imię firmy WSOP staramy się wykonywać nasze usługi na najwyższym poziomie.

Serwis WSOP to największy serwis urządzeń warsztatowych w Polsce. Dysponujemy siecią stałych punktów serwisowych w wielu regionach kraju (w Warszawie, Lublinie, Białymstoku, Poznaniu, Wrocławiu i Trójmieście). Dzięki temu szybciej docieramy do klienta.

Serwis WSOP to 25-osobowy zespół ludzi – fachowców nastawionych na ciągłe doskonalenie swojej wiedzy i warsztatu pracy. 12 naszych ekip serwisowych ma do dyspozycji doskonale wyposażone samochody. Wszystko po to, aby być jak najbliżej klienta, kiedy ten będzie potrzebował pomocy.

Zakres usług serwisu

Serwis WSOP montuje i uruchamia urządzenia sprzedawane na stacje kontroli pojazdów, serwisy autoryzowane, warsztaty i myjnie. W ciągu 25 lat działalności z sukcesem uruchomił ponad 2200 linii diagnostycznych i ponad 3000 podnośników oraz tysiące innych pracujących w tych obiektach urządzeń. Skumulowaliśmy największe w kraju doświadczenie w obsłudze urządzeń MAHA.

Zespoły serwisowe obejmują swoją opieką urządzenia w czasie gwarancji i po jej zakończeniu, wykonując przeglądy, kalibracje i naprawy. Szybką naprawę umożliwia duży magazyn części zamiennych od różnych producentów oraz własne warsztaty naprawcze – elektroniczny i mechaniczny.

Umowa serwisowa – sposób na oszczędności i spokój

Podpisując umowę serwisową klient nie płaci za dojazd serwisu, dodatkowo otrzymuje korzystny rabat na części i robociznę. Umowa pozwala spać spokojnie – klient przekazuje Serwisowi WSOP obsługę techniczną swoich urządzeń, i to Serwis WSOP pilnuje terminów przeglądów technicznych, gwarancyjnych, konserwacji, itd.

Promujemy jako nadrzędną zasadę, że dla klienta koszt całkowity urządzenia = cena zakupu + koszt eksploatacji i napraw + koszt niesprawności (tzn. utracone korzyści, zniechęceni klienci, niezadowolenie i stres). Dlatego tak wielką wagę przywiązujemy do kwestii rzetelnej obsługi i serwisowania sprzętu naszych klientów.

Regio­nalna obsługa klien­tów ser­wi­so­wych – krót­sza droga do klienta

Region Północ świad­czy usługi dla klien­tów z pół­noc­nej czę­ści kraju, łącznie z War­szawą i Pozna­niem. Nad klien­tami z czę­ści połu­dnio­wej spra­wuje opiekę ekipa serwisantów z Regionu Południe.

Dokładna mapa regionów jest dostępna tutaj.

Serwis WSOP

 • Sekretariat:
  Tel. (32) 332-49-30,
  Fax (32) 332-48-48
  Tel. kom. 662 239 711,
  E-mail: serwis@wsop.pl

 • Region Północ:
  tel. (032) 332-49-30,
  fax (032) 332-48-48
  Hot-line – 662 239 719
  E-mail: serwis.pn@wsop.pl

 • Region Południe:
  Tel. (32) 332-49-30
  Fax (32) 332-48-48
  Hot-line – 662 095 000
  E-mail: serwis.pd@wsop.pl

 • Magazyn Części Zamiennych:
  Tel. kom 608 333 575 (logistyk)
  Tel. kom. 784 065 562 (magazynier)
  E-mail: magazyn@wsop.pl

Porady serwisowe

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48