Powtórny odbiór stacji kontroli pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny jest ważnym wydarzeniem dla każdego właściciela stacji kontroli. TDT ma prawo wstrzymać pracę SKP, jeżeli podczas kontroli stwierdzi uchybienia i niezgodności. Serwis WSOP pomaga gruntownie przygotować się do takiej kontroli.

Aby ponowny odbiór SKP przebiegł sprawnie i bez problemów przede wszystkim należy zadbać o kilka podstawowych kwestii:

  • Sprawdzić trzeba kompletację linii diagnostycznej i sprawność wszystkich urządzeń – również tych dodatkowych. Należy upewnić się czy między innymi takie podzespoły jak: czujniki ciśnień, miernik nacisku na pedał hamulca, pilot zdalnego sterowania czy czujniki gazu są sprawne i działają prawidłowo.
  • Sprawdź czy posiadasz instrukcje obsługi i instrukcje stanowiskowe (skrócone instrukcje obsługi) do wszystkich urządzeń, przygotuj certyfikaty, deklaracje zgodności i świadectwa legalizacji.
  • Bardzo ważnym elementem są właściwe i przede wszystkim czytelne tabliczki znamionowe. Od sprawdzenia tego punktu bardzo często zaczyna się każda kontrola.
  • Pamiętać należy, że SKP musi być wyposażona w urządzenie do sprawdzania i korekty ustawienia geometrii kół – upewnij się, że je posiadasz.
  • Warto również sprawdzić ławę pomiarową szczególnie wtedy, gdy w jej skład wchodzi dźwignik nożycowy.

Im lepsze przygotowanie do odbioru stacji, tym większa szansa na uzyskanie pozytywnego wyniku.

– Serwis WSOP bardzo często pomaga właścicielom SKP przygotować stację do kontroli. Dla klienta dużym ułatwieniem jest wcześniejsze zlecenie Serwisowi WSOP przeglądu technicznego urządzeń, po którym serwisant potwierdzi ten fakt odpowiednią adnotacją w Kartach Okresowej Kontroli. Podczas takiego przeglądu można również zawczasu wychwycić różne uchybienia, na które potem mógłby zwrócić uwagę inspektor TDT
– mówi Wojciech Piechaczek, Inżynier Serwisu WSOP.

Dla każdego klienta przygotujemy indywidualną ofertę na przegląd, dopasowaną do posiadanych urządzeń. Szczegóły dostępne są u dyspozytorów regionów serwisowych.

Kontakt dla dziennikarzy

Bartłomiej Szepielak – email: b.szepielak [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl