Firma WSOP realizuje obecnie projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem planowanych prac badawczo-rozwojowych jest opracowanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego i bazy sieciowej dla badań technicznych pojazdów wraz z typoszeregiem urządzeń pomiarowych.

W efekcie realizacji projektu nastąpi opracowanie i wytworzenie prototypów oprogramowania i urządzeń pomiarowych pobierających dane z diagnozowanych pojazdów oraz ich wdrożenie do pierwszej produkcji. Rozwiązania te stanowić będą odpowiedź na zwiększone wymagania wobec stacji kontroli pojazdów w świetle implementacji w Polsce Dyrektywy 2014/45/UE dotyczącej badań technicznych pojazdów.

Wartość projektu: 849.306,96 PLN
Wartość dofinansowania: 618.639,05 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl