Indywidualny wyciąg spalin samochodowych jest prostym i funkcjonalnym urządzeniem dla warsztatów samochodowych oraz stacji kontroli pojazdów.

Służy do odciągania spalin samochodowych bezpośrednio z rury wydechowej samochodu stojącego na stanowisku badawczym, bądź serwisowym, którego silnik jest uruchomiony. Spaliny samochodowe powstające w trakcie pracy silnika, zasysane są poprzez elastyczny wąż zamocowany na rurze wydechowej przy pomocy ssawki wyposażonej w odpowiedni zacisk, transportowane są do instalacji wyrzucającej na zewnątrz pomieszczenia.

Odciągi są wyposażone w elastyczne węże o dużej wytrzymałości na odkształcenia i odporności termicznej ciągłej do 150 st. C. Odciągi proste wykonane są z materiałów odpornych na zanieczyszczenia smoliste, zapylenie, szok termiczny, wstrząsy oraz kwasy wytrącające się ze spalin w wyniku kondensacji pary wodnej.

Pojedynczy wyciąg spalin jest urządzeniem do wyciągu spalin samochodowych, przewidzianym do stosowania na stanowiskach nieprzejazdowych. Konstrukcja urządzenia nie pozwala na przejazd pojazdu z podłączoną ssawką.

Rozwiń katalog

Porady produktowe

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48