geometria_DUOTRUCK1DUO TRUCK1 jest przyrządem do kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony. Pozwala na pomiar samochodów ciężarowych, autobusów (w tym autobusów przegubowych), przyczep i naczep, posiadających obręcze w zakresie średnic 12 do 25 cali.

DUO TRUCK1 umożliwia pomiar pojazdów zarówno dwu- jak i wieloosiowych. DUO TRUCK1 jest urządzeniem umożliwiającym wykonywanie pomiarów względem osi symetrii ramy pojazdu, która to oś dla pojazdów ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep jest podstawowym elementem nośnym ich podwozi.

DOU TRUCK1 umożliwia pomiar następujących parametrów:

  • zbieżności całkowitej i indywidualnej kół,
  • kątów pochylenia kół,
  • kątów pochylenia osi zwrotnicy dla kół osi przedniej,
  • Kątów wyprzedzenia osi zwrotnicy dla kół osi przedniej,
  • różnicy kątów skrętu kół dla osi przedniej, tj. różnica między skrętem koła wewnętrznego i zewnętrznego przy skręcie koła wewnętrznego o kąt 20 stopni,
  • maksymalnych kątów skrętu kół osi przedniej,
  • kąta przesunięcia kół (danej osi) – nieprostopadłości osi kół do osi symetrii ramy,
  • kąta nierównoległości osi pojazdu,
  • śladowości kół (przestawienia bocznego kół danej osi).

Szczegółowy opis urządzenia znajdziesz w folderze.

Rozwiń katalog

Porady produktowe

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48