Szczególnym elementem współpracy z klientami jest udział doradców WSOP w pracach projektowych w trakcie powstawania lub przebudowy obiektu stacji kontroli pojazdów. Firma WSOP współpracuje od 10 lat z doświadczonym technologiem – dr. inż. Janem Filipczykiem, którego portfel projektów przekroczył 1000 realizacji. Projektował on we współpracy z nami rozwiązania technologiczne zarówno dla stacji kontroli pojazdów, małych warsztatów, jak i rozbudowanych serwisów autoryzowanych.

Podczas opracowywania założeń projektowych dla planowanej inwestycji należy uwzględnić nie tylko rodzaj projektowanej stacji kontroli pojazdów, ale także przewidywaną strukturę badanych pojazdów. Ma to znaczenie zarówno przy planowaniu rozmieszczenia urządzeń na stanowiskach kontrolnych (liniach technologicznych), wyborze urządzeń ze względu na ich trwałość oraz wyborze rozwiązań w zakresie instalacji technicznych, takich jak: wentylacja pomieszczenia, odciągi spalin, instalacja ogrzewania, itp.

Przysłowiowy diabeł zawsze tkwi w szczegółach i dopiero współpraca z wiarygodnym partnerem pozwala docenić jego wkład w całość inwestycji. Doradca WSOP wniesie wkład polegający na uwolnieniu inwestora od dbałości o wiele szczegółów, które nieistotne dla firmy budowlanej, stają się pierwszoplanowe ze względu na prawidłowy proces technologiczny badania pojazdów.

Wielkość i lokalizacja działki

mix3Działka pod planowaną inwestycję powinna umożliwić takie zlokalizowanie budynku, aby pojazd wjeżdżający na stanowisko był ustawiony wzdłuż osi stanowiska (ustawienie do jazdy „na wprost”) przed wjazdem kołami na pierwsze urządzenie posadowione na linii kontrolnej. Samochód powinien mieć możliwość wyjazdu ze stanowiska kontrolnego i zatrzymania przed wjazdem na drogę publiczną. Na działce powinno być miejsce na usytuowanie placu do badań akustycznych oraz miejsc parkingowych. Nie bez znaczenia jest połączenie wjazdu na działkę ze zjazdem z drogi publicznej. Bardzo często determinuje to usytuowanie budynku oraz położenie ciągów komunikacyjnych na działce, a często mimo z pozoru znacznego pola powierzchni działki wręcz uniemożliwia usytuowanie obiektu.

Długość stanowiska

Zazwyczaj inwestor stara się, aby stanowisko było możliwie krótkie. Związane jest to z kosztami realizacji obiektu, jak również bardzo często jest także uwarunkowane wielkością działki. Długość projektowanej linii technologicznej powinna być kompromisem między kosztami budowy obiektu, kosztami eksploatacji i funkcjonalnością związaną z wykonywaniem badań.

Stanowiska krótkie wymuszają sytuację, w której część badań musi być wykonywana przy otwartej bramie, co znacznie zwiększa koszty ogrzewania obiektu, ale wpływa znacząco na obniżenie wymagań, co do krotności wymian powietrza przy projektowaniu wentylacji.

W przypadku linii technologicznych dłuższych, jeżeli badania samochodu na poszczególnych urządzeniach odbywają się przy zamkniętych bramach, zwiększanie objętości pomieszczenia wpływa na zmniejszenie wymagań, co do krotności wymian powietrza, ale jednocześnie zostają zwiększone koszty ogrzewania.

Obiekt stacji kontroli powinien być efektem kompromisu pomiędzy kosztami realizacji, kosztami eksploatacji i intensywnością użytkowania. Stacje kontroli pojazdów należą do obiektów o największej intensywności użytkowania, zatem wszelkie niedociągnięcia w fazie projektowania tego typu obiektów bardzo szybko przynoszą wymierne straty podczas jego użytkowania.

Wybór i usytuowanie urządzeń na stanowisku kontrolnym

Przy wyborze rodzaju urządzeń, które są montowane na liniach kontrolnych należy pamiętać o podstawowej zasadzie – trwałość wybranych urządzeń powinna korelować z trwałością substancji budowlanej stanowiska. Innymi słowy wymiana urządzeń wymagających stałego posadowienia zazwyczaj wiąże się z przeprowadzeniem kosztownych prac budowlanych i wyłączeniem z eksploatacji stanowiska kontrolnego na dłuższy czas. Trwałość urządzenia zależy od jego konstrukcji i jakości wykonania, intensywności i prawidłowości użytkowania, prawidłowego przeprowadzania czynności obsługowych. Urządzenia działające poprawnie, np. na mniejszych stacjach kontroli, wykonujących małe ilości badań, mogą nie zdawać egzaminu w przypadku większych obiektów wykonujących duże ilości badań.

Inwestowanie w urządzenie, które nie będzie prawidłowo wykorzystywane jest najczęściej popełnianym błędem przy wyposażaniu obiektów SKP. O ile na stanowiskach uniwersalnych bębnowe odciągi spalin mogą mieć uzasadnienie, w przypadku gdy o wyborze takiego rodzaju stanowiska zadecydowała potrzeba wykonywania badań kontrolnych w głównej mierze dla samochodów o d.m.c. do 3,5 t o poszerzonym zakresie, to w przypadku przewidywanego większego zapotrzebowania na badania samochodów większych, jedynym sensownym rozwiązaniem jest kolektorowy odciąg spalin z przesuwnym wózkiem z wężem podłączanym do rury wydechowej. Pozorne oszczędności przy zakupie odciągu bębnowego zostaną szybko zniwelowane przez straty związane z kosztem ogrzewania, jakie wzrosną przy wietrzeniu hali w okresie zimowym.

 
 
Czytaj więcej na temat inwestycji w SKP – kliknij poniżej w interesujący Cię link – wybierz z grupy „Powiązane tematy”

Porady biznesowe

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl