Stacja kontroli pojazdów to dobry pomysł na biznes. Ma wiele zalet, ale najważniejsze jest to, że zapewnia stabilne przychody oraz dobrą płynność finansową (klienci płacą niemal wyłącznie z góry). Oczywiście każdy obiekt dysponuje różnym potencjałem, dlatego samo założenie stacji nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Także na koszty uruchomienia SKP wpływ ma bardzo wiele czynników.

Rozmawiając o Twojej stacji kontroli pojazdów spoglądamy dużo dalej, niż tylko do momentu jej uruchomienia. Horyzont funkcjonowania Twojego biznesu to najbliższe 10-15 lat i właśnie w taki sposób myślimy o całej inwestycji.
Na rentowność Twojego przedsięwzięcia będzie miało wpływ, jakie rozwiązania zostaną przyjęte już na etapie wstępnej wizji inwestycji, wyboru działki i lokalizacji, potem projektowania, technologii, prac budowlanych, doboru właściwych urządzeń, ich montażu i końcowego uruchomienia. Ważny jest potencjał wybranej przez Ciebie lokalizacji, bo dobre miejsce potrafi znacząco zwiększyć przychody stacji. Kształt działki, usytuowanie wjazdu z drogi publicznej, itp. to wszystko wymaga wzięcia pod uwagę przy projektowaniu całości. Właściwa organizacja prac, wybór odpowiednich technologii, właściwy dobór urządzeń pozwalają sensownie dopasować koszty i oszczędzić cenny czas podczas budowy.
Odpowiedzi na wiele podstawowych pytań znajdziesz od ręki na kolejnych podstronach. Jednak każda inwestycja ma swoją unikalną specyfikę, dlatego w dowolnym momencie zapraszamy Cię do bezpośredniego kontaktu. Chętnie porozmawiamy o Twoich planach. Korzystając z naszego doświadczenia możemy wspomóc Cię, zanim jeszcze rozpoczniesz projektowanie i budowę.

Stacja kontroli pojazdów jest jedynym obiektem zaplecza technicznego motoryzacji, dla którego określono wymagania odnośnie wielkości stanowiska, wyposażenia w instalacje techniczne i wyposażenie technologiczne. Obiekty SKP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, można podzielić ze względu na zakres uprawnień na:

 • stacje okręgowe,
 • stacje podstawowe.

Ze względu na wielkość badanych pojazdów na stacjach kontroli mogą znajdować się stanowiska do badania pojazdów do i powyżej 3,5 t masy całkowitej dopuszczalnej. Klasyfikacja stacji kontroli pojazdów oraz stanowisk kontrolnych jest istotna podczas określania wielkości planowanej inwestycji oraz wyposażenia stanowisk kontrolnych.

Dlaczego warto zainwestować w stację kontroli? Bo to się opłaca:

 • posiadacz pojazdu jest zobowiązany przepisami wykonać co roku przegląd swojego auta.
 • klient stacji kontroli płaci za usługę z reguły wyłącznie gotówką.
 • cennik badań technicznych jest ustalany urzędowo, stacje nie konkurują między sobą ceną.
 • stacja z samego założenia wykonuje wyłącznie usługi kontrolne stanu pojazdów, nie podejmuje się napraw, nie generuje odpadów i zanieczyszczeń.
 • obsługa stacji kontroli nie wymaga zatrudniania wielu pracowników.
 • inwestycja przy sprzyjających okolicznościach może zwrócić się już w 3 lata.
 • wraz ze wzrostem liczby pojazdów poruszających się polskich drogach (szczególnie w grupie aut starszych niż 5 lat) rośnie liczba potencjalnych klientów dla stacji kontroli.
 • inwestycja w stację kontroli daje możliwość poszerzenia wachlarza już oferowanych usług (np. stacja kontroli jako uzupełnienie istniejącej myjni, warsztatu czy też stacji paliw), lub też jako inwestycja samodzielna.
 • wysoka marża na badaniu technicznym, która przekłada się na dobrą zyskowność całego przedsięwzięcia (aby przedsięwzięcie okazało się opłacalne minimalna ilość badań w roku – w przypadku stacji podstawowej – musi wynieść około 2000).

skp__dsc2994Według statystyk (na koniec 2018 roku, źródło: GUS) po polskich drogach poruszało się niemal 30,8 mln pojazdów, z czego ponad 23,4 mln to auta osobowe, a 3,7 mln ciężarowe. Średnia liczba aut osobowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w Polsce to obecnie 610 pojazdów, podczas gdy średnia unijna to ok. 570.

Według przepisów prawa każde auto po przekroczeniu 3 lat od daty produkcji musi przejść przegląd techniczny, kolejny w wieku 5 lat, a następnie co roku (tzw. system 3-2-1). Średnia wieku aut osobowych to ok. 10 lat, co daje sporą grupę potencjalnych klientów.

Czytaj więcej na temat inwestycji w SKP – kliknij poniżej w interesujący Cię link – wybierz z grupy „Powiązane tematy”

Porady biznesowe

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48