W zakresie pomiaru geometrii kół widzimy w ostatnich latach istotny postęp. Coraz powszechniejsza staje się technologia 3D, która pozwala na istotne skrócenie czasu pomiarów bez uszczerbku na ich dokładności. Rozmowa z Tomaszem Kopcikiem, product managerem w firmie WSOP.

Jakie powinno być podstawowe wyposażenie stanowiska do diagnozy układu zawieszenia?

Tomasz Kopcik, product manager w firmie WSOP: Usługa kontroli i regulacji geometrii kół i osi to specjalistyczna operacja niewątpliwie wymagająca odpowiedniego stanowiska i wyposażenia. Nie jest to naprawa, którą możemy wykonać samodzielnie w garażu. Aby mieć pewność , że zarówno pomiar wstępny, jak i późniejsza regulacja zostały wykonane w sposób rzetelny, a uzyskane parametry mieszczą się w dopuszczalnych przez producenta normach niezbędne jest wykorzystanie odpowiedniego urządzenia pomiarowego. Oczywiście istnieje wielu dostawców oraz wiele różnych pod względem techniki pomiaru i zaawansowania technologicznego maszyn. Kluczowe jest, aby przy wyborze kierować się stabilnością i dokładnością uzyskiwanych pomiarów.

Jednak samo urządzenie do pomiaru to tylko jeden element. Aby poprawnie świadczyć usługę regulacji geometrii konieczne będzie odpowiednio przygotowane stanowisko kanałowe lub podnośnik całopojazdowy z właściwym wyposażeniem. Zarówno kanał, jak i podnośnik pozwolą nie tylko na przeprowadzenie regulacji ustawień, ale ułatwią ocenę stanu technicznego zawieszenia, co jest kluczowe przed rozpoczęciem pomiaru geometrii. Wszelkie luzy na elementach gumowo-metalowych mogą w bardzo istotny sposób zaburzać odczyt ustawień. Oczywiście w zależności od tego, jakie pojazdy obsługujemy, będziemy musieli wybrać odpowiednio dla nas skomponowane stanowisko pomiarowe. Jeśli pracujemy głównie z pojazdami o DMC do 3,5T to najwygodniejszym rozwiązaniem wydaje się być stanowisko bazujące na podnośniku, wyposażone w geometrię z obrazowaniem 3D. Jeżeli do tego zdecydujemy się na urządzenie z nowoczesnym pomiarem międzyosiowym (w którym głowice pomiarowe umieszcza się pomiędzy przednią, a tylną osią pojazdu) to uzyskamy stanowisko nowoczesne i wygodne, a do tego jeszcze zaoszczędzimy sporo miejsca na warsztacie w porównaniu do tradycyjnych geometrii 3D wyposażonych w kolumnę frontową.

Jak zorganizować stanowisko do badania samochodów ciężarowych i autobusów?

W tym przypadku zdecydowanie najwygodniejszym rozwiązaniem będzie kanał naprawczy. Również jeżeli chodzi o samo urządzenie sprawa wygląda zupełnie inaczej. Wprawdzie na rynku już pojawiają się pierwsze urządzenia 3D przeznaczone do pojazdów o DMC powyżej 3,5T, jednak w tym segmencie ciągle jeszcze najbardziej powszechne są maszyny laserowe oraz te z tradycyjnymi głowicami aktywnymi wyposażonymi w kamery CCD. Różnice te wynikają nie tylko z gabarytów badanych pojazdów, ale przede wszystkim z zupełnie innej technologii pomiaru. W przypadku pojazdów o DMC powyżej 3,5T punktem odniesienia przy pomiarze ustawień poszczególnych kół i osi jest rama badanego pojazdu, a nie geometryczna oś jazdy.

Należy też oczywiście pamiętać, że nawet najlepiej wyposażone stanowisko i najbardziej zaawansowane urządzenia sprawdzą się tylko wtedy, gdy pracować będzie na nich dobrze wyszkolony i doświadczony technik. Pomiar i regulacja geometrii to skomplikowana i złożona operacja, dlatego czynnik ludzki jest tu wyjątkowo ważny.

Czy w zakresie pomiaru geometrii pojawiają się nowoczesne rozwiązania? W czym są one lepsze od wcześniej stosowanych?

Jak w każdej dziedzinie motoryzacji również w zakresie pomiaru geometrii kół i osi widzimy w ostatnich latach istotny postęp. Coraz powszechniejsza staje się tutaj technologia 3D, wykonująca pomiar w oparciu o obrazowanie trójwymiarowe. Pozwala to na istotne skrócenie czasu pomiarów bez żadnego uszczerbku na ich dokładności. Również same urządzenia 3D ewoluują w odpowiedzi na potrzeby warsztatów. Przykładem może być tu przemieszczenie kamer pomiarowych z kolumn umieszczanych przed pojazdem do jednostek pomiarowych mocowanych między osiami pojazdu. Z uwagi na intensywny rozwój systemów ADAS, w jakie uzbrajane są obecnie pojazdy, coraz częściej urządzenia do pomiaru geometrii kół i osi wyposażane są w akcesoria umożliwiające kalibrację czujników i radarów pracujących w tych systemach. Na rynku pojawiają się też rozwiązania pozwalające na obsługę pojazdów do i powyżej 3,5T DMC przy użyciu tylko jednego urządzenia.

Ciekawą opcją może się również okazać rozwój technologii bezdotykowej, w której pomiar dokonywany jest automatycznie bezpośrednio z obręczy pojazdu (bez żadnej ingerencji na pojeździe badanym). Jednak ta technologia ma jeszcze bardzo wiele niedociągnięć, a jej dokładność jest niestety ciągle jeszcze bardzo zależna od stanu technicznego i wizualnego kół pojazdu.

Kontakt dla dziennikarzy

Bartłomiej Szepielak – email: b.szepielak [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl