Niespodziewanie z porządku obrad Sejmu 14 grudnia 2018 spadła nowelizacja Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Wniosek taki złożył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński motywując go znaczącymi kontrowersjami wokół projektu ustawy. Marszałek Sejmu przychylił się do wniosku. Na razie nie wiadomo, co dalej stanie się z projektem.

Rządowy projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Infrastruktury. Niemal gotowa ustawa została wycofana z porządku obrad w trakcie trzeciego czytania, po którym miało nastąpić jej przyjęcie przez Sejm. Wcześniej posłowie przegłosowali wszystkie poprawki do projektu, zostało tylko głosowanie projektu ustawy w całości.

 

Komentarz firmy WSOP:

To, co stało się w Sejmie było niespodzianką. Reakcje przedsiębiorców i diagnostów na to zdarzenie są jednak w większości przychylne. W czasie dyskusji, które odbyły się podczas posiedzeń Podkomisji ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz trzykrotnie Komisji Infrastruktury, strona społeczna wyrażała przede wszystkim obawy związane z restrykcyjnością systemu nadzoru oraz z dodatkowymi obciążeniami parapodatkowymi przedsiębiorców prowadzących SKP. Z kolei strona rządowa wskazywała na cel regulacji, jakim jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrona środowiska.

Naszym zdaniem możliwe jest osiągnięcie celów obu stron poprzez zastosowanie sytemu e-nadzoru, działającego na zasadzie podobnej do JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego) i innych elementów e-państwa. System wymagałby transmisji niewielkiej ilości danych (wyników pomiarów) do systemu CEP. Organ nadzoru mógłby dzięki temu sprawdzać zdalnie wyniki pomiarów skontrolowanych pojazdów. Rozwiązanie takie byłoby tanie, skuteczne oraz mało uciążliwe dla kierowców, diagnostów i przedsiębiorców prowadzących SKP.

Warto również wspomnieć, że wg danych EGEA, implementacja Dyrektywy 2014/45/UE w krajach, w których występuje podobny system badań technicznych jak w Polsce, przyniosła wzrost sektora napraw pojazdów o 10-12 proc. Miejmy nadzieję, że ustawa, która zostanie w końcu przyjęta, również w Polsce przyczyni się do rozwoju gospodarczego kraju.

Kontakt dla dziennikarzy

Bartłomiej Szepielak – email: b.szepielak [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Biuro WSOP: ul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl