18 marca tego roku Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zatwierdził normę PN-EN 17003:2022-04E dotyczącą bezpieczeństwa rolkowych urządzeń do kontroli działania hamulców w pojazdach o d.m.c. powyżej 3,5t. Uznał w ten sposób normę europejską wprowadzoną w 2021 roku.

Celem wprowadzenia normy jest poprawa bezpieczeństwa pracy na stanowiskach wyposażonych w rolkowe urządzenia do kontroli hamulców. Proponowane rozwiązania zabezpieczają obsługę przed ryzykiem wciągnięcia, zgniecenia, zmiażdżenia przez ruchome części maszyny i podzespoły badanego samochodu (koła, wał Cardana). W normie wyznaczono strefy bezpieczeństwa, przebywanie w których człowieka uniemożliwia włączenie lub przerywa pracę urządzenia. Zabezpieczone zostały zarówno kanał diagnostyczny jak i określony obszar posadzki wokół urządzenia rolkowego.

Rys. 1.  Przykładowe zabezpieczenie obszaru wokół urządzenia za pomocą fotokomórek.

Wejście człowieka w obszar objęty zabezpieczeniami automatycznie przerywa pracę urządzenia. Ponowne jego włączenie będzie możliwe jedynie poprzez świadome działanie operatora za pomocą systemu sterowania urządzeniem. Nie dopuszcza się restartu automatycznego.

Zabezpieczenia mogą być wykonywane w postaci układów fotokomórek, barier fizycznych, zasłon kanału, oznakowania posadzki za pomocą taśm oraz oświetlenia sygnalizacyjnego zamontowanego na barierkach i włączającego się samoczynnie w czasie pracy urządzenia.

Rys. 2. Strefa ochronna wewnątrz kanału diagnostycznego.

Strefa ochronna dostępu do urządzenia wewnątrz kanału powinna wynosić minimum 2,4m w kierunku wjazdu licząc od środka osi obrotu pierwszego bębna i 5m w kierunku przejazdu pojazdu licząc od drugiego bębna.

Omówienie normy zawiera jedynie ogólny opis wybranych zagadnień. Norma dostępna jest w języku angielskim. Licencję można nabyć w Polskim Komitecie Normalizacji. Stosowanie tej normy w Polsce jest obecnie dobrowolne. Niezależnie od tego, czy będzie ona obowiązywać, czy nie, ze względu na bezpieczeństwo należałoby unikać pracy urządzenia rolkowego w trybie automatycznym i nie dopuszczać do przebywania osób postronnych w pobliżu linii diagnostycznej.

Warto tu przypomnieć, że w polskich stacjach kontroli pojazdów już teraz sterowanie urządzeniem rolkowym powinno odbywać się w trybie urzędowym, czyli za pomocą pilota. Dla użytkowników CERTUSA urzędowy tryb sterowania jest naturalnym wyborem wynikającym nie tylko z przepisów, ale ze struktury oprogramowania i wygody pracy.

Kontakt dla dziennikarzy

Emilia Cichoń – email: e.cichon [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48