Niezwykle dokładny i gwarantujący powtarzalność wyników pomiarów zestaw do analizy spalin CERTUS CET (Certus Emission Testing) trafił do oferty WSOP. Wysoka funkcjonalność, przyjazna obsługa i doskonały stosunek jakości do ceny wyróżniają nasz zestaw wśród rynkowej konkurencji.

We współczesnej motoryzacji – tradycyjnej, spalinowej – coraz ważniejszym staje się zagadnienie kontroli ilości i jakości zanieczyszczeń emitowanych przez silniki. Coraz większa presja społeczna i idące za nią wymogi administracyjno-legislacyjne narzucają na producentów obowiązek większej dbałości o ekologiczność produkowanych pojazdów. Stąd szeroko stosowany jest downsizing silników (zmniejszanie pojemności skokowej), wdrażane są kolejne systemy redukcji szkodliwości spalin i wprowadzane coraz bardziej rygorystyczne normy Euro.

Ten proekologiczny trend ma również swoje odzwierciedlenie w systemie kontroli stanu technicznego pojazdów. Dzięki wzrastającej świadomości społecznej wpływu, jaki stan techniczny samochodu ma na bezpieczeństwo ruchu drogowego i zanieczyszczenie środowiska naturalnego, diagności z coraz większą dbałością podchodzą do badania emisji spalin. Niemały wpływ mają na to również coraz częściej przeprowadzane przez Inspekcję Transportu Drogowego i policję drogowe badania stanu technicznego pojazdów. Wskutek tego sprzęt wykorzystywany na stacjach kontroli pojazdów przechodzi obecnie autentyczną weryfikację swojej ergonomii, sprawności i niezawodności.

Promieniowanie podczerwone dokładnie bada skład spalin

Na zdjęciu: miernik prędkości obrotowej silnika CERTUS CET

Kontynuując rozwój linii produktów CERTUS obejmujących wyposażenie stacji kontroli pojazdów, najnowszym elementem naszej oferty stał się zestaw do analizy spalin oraz zadymienia – CERTUS CET. W skład zestawu wchodzi analizator spalin silników ZI, moduł do pomiaru zadymienia spalin silników ZS oraz moduł pomiaru prędkości obrotowej silnika oraz temperatury oleju silnikowego. Całość posadowiona jest na praktycznym, mobilnym wózku. Oprogramowanie analizujące wyniki instalowane jest na komputerze sterującym linii diagnostycznej lub (jeśli klient wybierze takie rozwiązanie) na niezależnym laptopie.

W zestawach CERTUS CET badanie chemicznego składu spalin samochodowych odbywa się z wykorzystaniem zasady absorpcji promieniowania podczerwonego. Każdy z badanych związków HC, CO i CO2 posiada unikalny stopień pochłaniania światła. Wykorzystując tę właściwość analizator porównuje natężenie światła emitowanego i odbieranego i na tej podstawie określa ilość poszczególnych związków w badanej próbce. Osobno poprzez czujniki elektrochemiczne mierzone są ilości tlenu oraz (w analizatorach 5-gazowych) ilość tlenków azotu NOX.

Badanie przezierności spalin (zadymienia) w pojazdach z silnikami o zapłonie samoczynnym wykonywane jest przez układ emitera i odbiornika światła zielonego o długości fal 560 nm. Emiter wysyła wiązkę świetlną do odbiornika. Zmiana amplitudy fal światła spowodowana zanieczyszczeniem próbki gazów podawana jest w procentach lub jako współczynnik K.

Dlaczego warto wybrać urządzenie CERTUS?

  • CERTUS CET to nowa linia produktowa obejmująca urządzenia do pomiaru i analizy składu chemicznego oraz zadymienia spalin samochodowych,
  • W zestawach CERTUS CET wykorzystywane są układy pomiarowe gwarantujące najwyższą dokładność oraz powtarzalność wyników,
  • Dzięki zastosowaniu trójtorowych komór w analizatorach spalin oraz unikalnych systemów oczyszczania i zabezpieczenia układów optycznych w komorach pomiaru zadymienia spalin, urządzenia CERTUS CET gwarantują sprawną i bezproblemową pracę, także w warunkach dużego obciążenia, jakie stwarza wykorzystanie na stacjach kontroli,
  • Zasilanie sieciowe umożliwia ciągłe pomiary, nawet na SKP pracujących w rytmie wielozmianowym, bez konieczności ładowania, czy też doładowywania akumulatorów w trakcie dnia pracy. Przejrzysty i intuicyjny interfejs oprogramowania ułatwia dokonywanie pomiarów oraz analizę wyników,
  • Zestaw może być podłączony zarówno do komputera centralnej jednostki sterującej linii diagnostycznej, jak i zostać wyposażony we własny laptop. Dzięki temu można go dostosować do pracy zarówno na jednostanowiskowych SKP, jak i w dużych obiektach z potokowym systemem badań – jako oddzielny terminal.

Kontakt dla dziennikarzy

Bartłomiej Szepielak – email: b.szepielak [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl