Działamy zgodnie z RODO i chcemy mieć pewność, że będziesz otrzymywał od nas informacje o najważniejszych wydarzeniach branżowych, szkoleniach, premierach produktów i narzędziach usprawniających Twoją pracę.

Nie trać okazji do wiedzy
Chcemy w zgodzie z RODO dostarczać Ci 
ekspercką i dopasowaną wiedzę.

Wypełnij formularz
zajmie Ci to zaledwie 1 minutę!

Działamy zgodnie z RODO, dlatego pamiętaj, że:

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania i wycofania.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane, by dostarczać Ci dopasowane do Twoich potrzeb aktualne informacje o najważniejszych wydarzeniach branżowych, bezpłatnych szkoleniach, premierach wydawniczych i narzędziach usprawniających Twoją pracę.
 • Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych jakimkolwiek podmiotom.

Adres email

Zgodnie z przepisami RODO tylko mając Twoją zgodę będziemy mogli dalej przesyłać Ci nasz newsletter. Pamiętaj, że wysyłamy go średnio raz w miesiącu i dzięki temu możesz otrzymywać profesjonalne informacje o branży badań technicznych pojazdów w Polsce. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, które nam przekażesz w wyżej wymienionym celu (Twój adres e-mail) znajdziesz na dole tej strony.

Chcę otrzymywać profesjonalne informacje

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych będzie W.S.O.P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (dalej: my). Mamy siedzibę w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 306. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w zdaniu poprzedzającym, przez e-mail: marketing@wsop.pl lub telefonicznie: +48 32 332-49-30.
 2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego realizowanego w formie newslettera, przesyłanego drogą elektroniczną lub z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, na podstawie Twojej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne.
  Informujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
 3. Informacja o dobrowolności podania danych
  Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dobrowolna.
 4. Okres przechowywania danych osobowych
  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody lub sami ustalimy, że Twoje dane osobowe zdezaktualizowały się.
 5. Odbiorcy danych
  Twoje dane osobowe będziemy przekazywać osobom upoważnionym przez W.S.O.P. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do przetwarzania danych w ramach wykonywania ich obowiązków służbowych, a także podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, np. dostawcom usług IT (podmioty przetwarzające). Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do Stanów Zjednoczonych) do firmy MailChimp, która obsługuje wysyłkę newslettera. MailChimp uczestniczy w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12.07.2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 4176).
  Nie będziemy natomiast przekazywać Twoich danych osobowych do innych państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.
 7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz żądać, abyśmy je usunęli,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego i jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,
  6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody – masz prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej). Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

W dowolnym momencie masz także prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (czyli w zakresie adresu e-mail), bez podania przyczyny. Wystarczy, że klikniesz link „wypisać się z newslettera” zawarty w każdym naszym newsletterze. W takim przypadku Twój adres e-mail zostanie automatycznie usunięty z bazy danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl