W Warszawie w dniach 7-8 listopada 2018 odbył się XIII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. Wzięło w nim udział prawie 800 uczestników, którzy dyskutowali podczas 20 sesji tematycznych prowadzonych przez 80 prelegentów. Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej, którego aktywnym członkiem jest firma WSOP, było współorganizatorem tej imprezy.

– Kongres cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem całej branży. A co dla nas szczególnie ważne to fakt, że tegoroczna edycja zebrała wyjątkowo przychylne recenzje wśród wielu autorytetów branży skupionej wokół stacji kontroli pojazdów. Udało nam się stworzyć przestrzeń, w której merytorycznie dyskutowali ze sobą: diagności, przedsiębiorcy, urzędnicy i naukowcy. W perspektywie przygotowywanych zmian w systemie badań technicznych pojazdów to bardzo ważne wydarzenie – podkreślił Jarosław Cichoń, prezes zarządu WSOP i jednocześnie wiceprezes STM.

STM zorganizował trzy, powiązane tematycznie sesje, które były głosem Stowarzyszenia na temat wprowadzenia w Polsce dyrektywy unijnej 2014/45, regulującej przepisy związane z badaniami technicznymi pojazdów. Tematy sesji nawiązywały do działań rządu – który tydzień przed Kongresem przesłał projekt ustawy wdrażającej dyrektywę 2014/45 do prawa polskiego.

W pierwszej sesji w dniu 7 listopada wystąpił Massimo Brunamonti – członek zarządu europejskiego Stowarzyszenia EGEA, który przedstawił prezentację i omówił temat „Wpływ implementacji dyrektywy 2014/45 na gospodarkę wybranych państw członkowskich UE”.

W drugiej sesji wystąpił najpierw Mariusz Nowicki, który przedstawił temat „Fakty i mity dotyczące emisji spalin i badań technicznych”. Następnie dr inż. Ryszard Mańczak z Politechniki Poznańskiej zapoznał zebranych z wynikami projektu badawczego pt.: „Porównywalność wyników pomiarów emisji spalin w stacjach kontroli pojazdów”, które zostały przeprowadzone na początku bieżącego roku. Na zakończenie drugiej sesji wystąpił rzeczoznawca Sławomir Olszowski, który omówił temat „Stan techniczny pojazdów uczestniczących w kolizjach i wypadkach drogowych”.

Trzecią sesję rozpoczęło wystąpienie Norberta Jezierskiego (STM) na temat „Systemowe zapewnienie jakości badań technicznych w Polsce”. Po prezentacji odbyła się dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości, prelegentów i uczestników Kongresu moderowana przez prezesa zarządu STM-u dr inż. Rafała Sosnowskiego.

Kontakt dla dziennikarzy

Bartłomiej Szepielak – email: b.szepielak [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Biuro WSOP: ul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl