Separator substancji ropopochodnych to niezbędne wyposażenie każdej myjni – bez niego żaden inwestor nie otrzyma pozwolenia na prowadzenie tego typu działalności. Jak dobrać właściwe urządzenie?

Aby uruchomić myjnię jej właściciel musi najpierw uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji. Ścieki powstające w wyniku procesów technologicznych w każdej myjni zawierają liczne zanieczyszczenia, w tym także substancje ropopochodne (oleje, smary, paliwa). Z tego też powodu osiągniecie parametrów ścieków ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska bez zastosowania procesów dodatkowego ich podczyszczania jest niemożliwe. Separatory substancji ropopochodnych zatrzymują szkodliwe środki oraz zanieczyszczenia stałe np. piasek, ziemię, żwir. Dopiero po tym procesie ścieki można odprowadzić do kanalizacji.

Jak działa separator?

Działanie separatora można podzielić na kilka etapów:

  • I etap – w którym odseparowywane są zanieczyszczenia stałe przy pomocy osadnika,
  • II etap – ścieki pozbawione zanieczyszczeń stałych trafiają do komory separacyjnej, gdzie za pomocą specjalnych filtrów oddzielane są cząsteczki ropopochodne. Można tutaj wykorzystać dwa rodzaje filtrów: koalescencyjny lub lamelowy. Mają one za zadanie ułatwić wypłynięcie substancji ropopochodnych na powierzchnię, gdzie odseparowane cząsteczki zbijają się w większe skupiska tworząc warstwę substancji ropopochodnych,
  • III etap – ścieki pozbawione zanieczyszczeń stałych i substancji ropopochodnych wypływają z separatora przez odpływ wyposażony w automatyczne zamknięcie pływakowe, będące zabezpieczeniem w momencie przepełnienia zgromadzonymi substancjami ropopochodnymi.

Jak właściwie dobrać separator do myjni?

Aby dobrać separator do myjni trzeba wziąć pod uwagę kilka składowych:

  1. Przepływ wody na myjniach jest głównie wymuszony przez myjki ciśnieniowe. Jeżeli to jest myjnia wielostanowiskowa należy zsumować przepływy na każdym stanowisku.
  2. Jeżeli dysponujemy stanowiskiem/stanowiskami otwartymi wtedy należy także wziąć pod uwagę dopływ wody deszczowej.
  3. Linia odwadniająca stanowiska myjącego musi posiadać kratkę odwadniająca, osadnik piasków oraz separator substancji ropopochodnych.
  4. Dla jednego stanowiska myjni samoobsługowej przyjmuje się separator o przepływie nie mniejszym niż 1,5 l/s.

Na każdym etapie inwestycji służymy kompleksową pomocą w zakresie doboru właściwego separatora. Możemy zarówno zaoferować odpowiednie urządzenie w komplecie z myjnią samoobsługową, jak również wspomóc inwestora w doborze i zakupie separatora pod kątem zamówionej myjni samoobsługowej Cleanart.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą pomocą prosimy o kontakt z nami – mailowy, bądź przy użyciu formularza na stronie.

Kontakt dla dziennikarzy

Emilia Cichoń – email: e.cichon [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48