Przedstawiciel WSOP wziął udział w konferencji „Transport Problems 2019” organizowanej w Katowicach przez Politechnikę Śląską. Przy okazji tego wydarzenia inspektorzy WITD prezentowali uczestnikom mobilną stację diagnostyczną dostarczoną dla śląskiego oddziału przez naszą firmę.

Mobilna stacja diagnostyczna podczas badania pojazdu ciężarowego, fot. WSOP

Międzynarodowe Sympozjum i Konferencja Naukowa „Transport Problems 2019” odbyły się w Katowicach i Bochni w dniach 26-28 czerwca 2019. W ramach referatu wygłoszonego przez przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, zaprezentowana została mobilna stacja diagnostyczna dostarczona przez firmę WSOP do WITD Katowice.

Przedstawiciel WITD omówił działania Inspekcji dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony uczciwej konkurencji w transporcie. Ocenił, że prezentowane urządzenie jest najnowocześniejszą mobilną SKP w Polsce. Podkreślił również rolę Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w opracowaniu koncepcji stacji, co pozwala użytkować ją nawet w silnie zurbanizowanej przestrzeni miejskiej.

Prezes zarządu WSOP Jarosław Cichoń zaznaczył, że dużą wartością tej realizacji jest fakt, iż cała mobilna SKP oraz większość urządzeń diagnostycznych zaprojektowano i wyprodukowano w Polsce.

Kontakt dla dziennikarzy

Bartłomiej Szepielak – email: b.szepielak [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl