Serwis WSOP prowadzi konsultacje, które już na wczesnym etapie budowy obiektu pomagają uniknąć najczęstszych błędów wykonawczych. Usprawnia to późniejszy montaż, a inwestorowi pozwala oszczędzić zbędnych kosztów podczas instalowania urządzeń.

Każda inwestycja związana z powstaniem stacji kontroli pojazdów, warsztatu czy myjni wcześniej czy później dociera do etapu prac budowlanych. Firma, której inwestor zleca wykonanie obiektu, otrzymuje kompletną dokumentację, według której prowadzi prace. Zadaniem kierownika budowy jest dopilnowanie czy wszystko jest prowadzone zgodnie z założeniami.

Tyle w teorii, ponieważ praktyka często bywa dużo bardziej złożona. Serwis WSOP, który jest odpowiedzialny za montaż urządzeń w gotowym obiekcie bardzo często spotyka się z niewłaściwym wykonaniem prac budowlanych.

– Wielokrotnie zdarzają się przypadki, kiedy nasza ekipa montażowa przed przystąpieniem do prac stwierdza błędy budowlane. Głównie są to: niedrożne przepusty kablowe, niewłaściwie wykonane wnęki na kanale diagnostycznym, niezachowane poziomy cieków wodnych w myjniach czy też nieprawidłowe parametry posadzki pod podnośniki samochodowe. Na tego typu problemy w nowych obiektach natykamy się najczęściej. Niezgodności te w wielu przypadkach powodują znaczne wydłużenie trwania montażu, a czasem wręcz uniemożliwiają dalsze prace naszych ekip

– przestrzega Inżynier Serwisu WSOP, Wojciech Piechaczek.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości, co do wykonania prac budowlanych warto zawczasu skorzystać z konsultacji budowlanych prowadzonych przez Serwis WSOP. Można także umówić się bezpośrednio z przedstawicielem handlowym. Właściwie prowadzone prace budowlane w fazie powstawania inwestycji pozwolą nam szybko i sprawnie wykonać montaż urządzeń, bez generowania dodatkowych kosztów związanych z poprawkami.

Na wszelkie Państwa pytania dotyczące konsultacji budowlanych odpowiedzą dyspozytorzy regionów serwisowych.

Kontakt dla dziennikarzy

Emilia Cichoń – email: e.cichon [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48