Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Firma WSOP realizuje obecnie projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa projektu: “Wzrost konkurencyjności Firmy W.S.O.P. Sp. z o.o. poprzez uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, 2. Oś priorytetowa: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.”

Planowane efekty: Uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w ramach którego będą prowadzone badania B+R+I na większą skalę i tworzone urządzenia do diagnostyki pojazdów dostosowane do potrzeb odbiorców krajowych i zagranicznych.

Wysokość dofinansowania: 1.514.853,55 zł

 

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Firma W.S.O.P. Sp. z o.o. realizuje obecnie projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
„Rozwój firmy W.S.O.P. Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację sprzedaży urządzeń do diagnostyki bezpieczeństwa jazdy pojazdów samochodowych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa W.S.O.P. Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym poprzez udział w programie promocji branży części samochodowych i lotniczych. Celem jest promocja rozpoznawalnej marki CERTUS przedsiębiorstwa oraz zwiększenie dynamiki sprzedaży firmy poprzez nawiązanie międzynarodowych kontaktów, relacji i pozyskanie nowych klientów na rynkach zagranicznych. Cały proces polega na zwiększeniu umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa i jego internacjonalizację.

Wartość dofinansowania: 593.910,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój znajdują się na stronie www.poir.gov.pl

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl