Podnośniki samochodowe, a mówiąc precyzyjnie Urządzenia Transportu Bliskiego „UTB”, bo taką noszą nazwę w myśl ustawy o dozorze technicznym), podlegają kontroli i nadzorowi przez Urząd Dozoru Technicznego. Z czym się to wiąże w praktyce funkcjonowania serwisu samochodowego – rozmawiamy z Adrianem Kuśką, Inżynierem Serwisu WSOP.

Czy samodzielnie można zamontować i uruchomić podnośnik samochodowy?

Podnośnika samochodowego nie wolno uruchamiać we własnym zakresie, chyba że posiadamy odpowiednie kwalifikacje. W przypadku dźwigników większość prac przy nich może wykonywać tylko konserwator, czyli osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

To konserwator powinien przeprowadzić montaż podnośnika potwierdzając wykonane prace stosownym protokołem, który to z kolei jest później potrzebny do dokumentacji dozorowej. Również przeglądy i naprawy dźwigników muszą być wykonywane przez osoby z uprawnieniami, a każda taka czynność wpisana do dziennika konserwacji. Dziennik Konserwacji i Napraw powinien być założony dla każdego urządzenia, ale nie musi to być specjalna książka. Wystarczy zwykły zeszyt w formacie A5, do którego za każdym razem (począwszy od montażu) wpisuje się osoba wykonująca czynności serwisowe przy dźwigniku, każdorazowo podając również numery swoich uprawnień.

Od razu po montażu można rozpocząć użytkowanie podnośnika?

Mimo, iż dźwignik został już zmontowany przez uprawnioną osobę nie można go użytkować do czasu przeprowadzenia odbioru przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Odbiór taki odbywa się po złożeniu odpowiedniego wniosku w UDT wraz z kompletem dokumentów dotyczących dźwignika wymaganych przepisami. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji i zarejestrowaniu dźwignika w UDT można legalnie na nim pracować.

Jednak należy pamiętać, iż taka legalna praca szybko się kończy i w zależności od kilku czynników może skończyć się już nawet po kilkudziesięciu dniach od odbioru ze względu na konieczność wykonania przeglądu okresowego przez uprawnionego konserwatora lub ponownego odbioru przez Inspektora UDT, tak zwanego Badania Okresowego.
Konserwacje dźwigników muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta dźwignika, co jest wpisane w instrukcji obsługi – z reguły wykonuje się je co 6 miesięcy. Natomiast Badania Okresowe przeprowadza się zgodnie z przepisami, ale zazwyczaj jest to co 12 miesięcy.

Nie należy też zapominać, że do legalnej pracy podnośnik musi mieć aktualne pomiary parametrów instalacji elektrycznej, a te są ważne przez 24 miesiące. Chyba że został zamontowany na zewnątrz, lub w silnie zawilgoconym pomieszczeniu, co skraca ważność pomiarów do 12 miesięcy.

A co w sytuacji wykonania napraw podnośnika?

Jeżeli wykonana zostanie naprawa w trakcie eksploatacji dźwignika i będzie ona związana z serwisem istotnych elementów nośnych (np. wymiana nakrętki nośnej dźwignika śrubowego) wtedy jesteśmy zobowiązani o tym powiadomić UDT i przeprowadzić Odbiór Eksploatacyjny. Dobrze jest, aby z takimi naprawami nie czekać do momentu wystąpienia awarii tylko wykonywać je wcześniej, przed odbiorem okresowym. Unikniemy wtedy dodatkowych kosztów.

Eksploatacja zgodna z przepisami nie jest prosta, dlatego warto wszystkie te czynności obsługowe przekazać profesjonalnej firmie, która będzie się tym zajmowała i pilnowała wszystkich terminów – począwszy od montażu i zgłoszenia do odbioru przez przeglądy, zgłaszanie kolejnych odbiorów i dbanie o bezawaryjną pracę.

Dodam jeszcze, iż całkowitą nieprawdą jest twierdzenie krążące wśród właścicieli niektórych warsztatów samochodowych, że: „jak nie zatrudniam pracownika to nie muszę zgłaszać dźwignika do UDT”. Przepisom podlegają wszystkie urządzenia, a stosownych dokumentów dozorowych mogą wymagać np. firmy ubezpieczeniowe przy okazji wypłaty odszkodowań w razie jakiegokolwiek wypadku (uszkodzenia samochodu czy uszczerbku na zdrowiu pracownika).

Kontakt dla dziennikarzy

Bartłomiej Szepielak – email: b.szepielak [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Biuro WSOP: ul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl