Linia diagnostyczna CERTUS została przygotowana do zmian w przepisach, które niesie ze sobą wdrożenie unijnej dyrektywy 2014/45/UE. Chociaż nawet dzisiaj końcowy zakres zmian w przepisach nie jest jeszcze dokładnie określony, to użytkownicy CERTUSA nie poniosą ryzyka niepotrzebnej wymiany urządzeń. Jako producent urządzeń zadbaliśmy o to już dużo wcześniej.

Projektując CERTUSA przyjęliśmy jako priorytet, aby móc elastycznie i szybko reagować w sytuacjach, kiedy zmieniają się przepisy dotyczące sposobu przeprowadzania badań. A takie właśnie zmiany wymusi Dyrektywa 2014/45/UE. Projekt nowelizacji ustawy Prawo o Ruchu Drogowym i niektórych innych ustaw przyjęty przez rząd i procedowany obecnie w sejmie, zakłada szereg zmian, spośród których kilka wydaje się być kluczowych. Wraz z projektem ustawy rząd przedstawił wstępne wersje rozporządzeń wykonawczych zawierających uregulowania szczegółowe. Poniżej przedstawiamy najważniejsze projektowane zmiany dotyczące urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontroli pojazdów.

Archiwizacja, kalibracja i dokumentacja fotograficzna

Archiwizowane będą wyniki pomiarów z urządzenia do badania hamulców i analizatora spalin lub dymomierza oraz dokumentacja fotograficzna dotycząca badania. Dane pomiarowe zbierane będą na dysku komputera, jednakże zachowana zostanie możliwość działania urządzeń pojedynczo. Już teraz CERTUS przystosowany jest do archiwizacji wyników pomiarów.

Okresowa kalibracja

Niektóre urządzenia (np. urządzenie rolkowe, waga, dymomierz, urządzenie do świateł) podlegać będą okresowej kalibracji mechanicznej (nie należy mylić tego pojęcia z legalizacją). Serwis WSOP działający na terenie całego kraju już dzisiaj wykonuje ją przy każdym przeglądzie technicznym.

Waga do pomiaru nacisku osi

Wprowadzone zostaną wagi (dla samochodów powyżej 3,5t). Wszystkie uniwersalne urządzenia rolkowe CERTUS (z uwagi na konstrukcję opartą o samonośne skrzynie) przygotowane są do zamontowania układu ważącego bez konieczności kosztownej przebudowy lub wymiany urządzenia.

Zmiana zakresu pomiarowego urządzeń do pomiaru sił hamujących

Zmianie ulegną zakresy pomiarowe urządzeń do pomiaru skuteczności i równomierności działania hamulców. Już teraz urządzenia CERTUS dysponują zakresem pomiarowym 40 kN – większym niż obecnie wymagany i zgodnym z projektowanymi wymogami.

Szarpaki

Dyrektywa nr 45 podaje minimalną prędkość ruchu płyt szarpaka dla pojazdów o dmc powyżej 3,5t w zakresie od 5 do 15 cm/s. Szarpaki CERTUS spełniają ten warunek. W razie wprowadzenia wymogu wymuszania przez szarpaki ruchu skrętnego kół będzie możliwe zmodernizowanie istniejących urządzeń.

Sprawdź wszystko zawczasu

Planowany okres przejściowy to 2 lata dla nowo budowanych stacji i 4 lata dla stacji istniejących. Warto pamiętać, że wszystkie linie diagnostyczne dostarczone przez WSOP (zarówno CERTUS, ale również MAHA) można w różnym zakresie modernizować, a WSOP dysponuje stosownymi certyfikatami zgodności.

Naszym zdaniem kluczowe jest możliwie najpełniejsze wykorzystanie okresów przejściowych w celu dostosowania posiadanych urządzeń do nowych wymagań. W tym celu warto zawczasu skontaktować się z Serwisem WSOP, którego przedstawiciele odpowiedzą na wszelkie wątpliwości i zasugerują Państwu najkorzystniejsze rozwiązania.

Kontakt dla dziennikarzy

Bartłomiej Szepielak – email: b.szepielak [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl