Diagnostyk
Stacja kontroli pojazdów, Wiżajny, pow. suwalski

diagnostyk_wizajny_254 diagnostyk_wizajny_256Podstawowa stacja kontroli pojazdów w Wiżajnach to najdalej na północny-wschód wysunięty „przyczółek CERTUSA.” SKP znajduje się przysłowiowy rzut kamieniem od granicy z Litwą i Obwodem Kaliningradzkim. Ten rodzinny interes funkcjonuje w tym miejscu od wielu lat, przy czym właściciele dojrzeli do decyzji o kompleksowej modernizacji SKP. Obok działa jeszcze średniej wielkości warsztat samochodowy, który uzupełnia usługi stacji diagnostycznej.

Hala diagnostyczna jest dość długa jak na minimalne warunki przewidziane dla podstawowej stacji kontroli, co niewątpliwie ułatwia prowadzenie badań technicznych.

diagnostyk_wizajny_261 diagnostyk_wizajny_262Do tej pory stacja w Wiżajnach pracowała kilkanaście lat w oparciu o „składankę” sprzętu pochodzącego od kilku polskich producentów. Każde urządzenie było – mówiąc kolokwialnie – z innej parafii, na dodatek mocno zużyte. Zgodnie z duchem czasu właściciele SKP odrzucili półśrodki. Postanowili kupić nowoczesną, kompletną linię diagnostyczną od jednego dostawcy, co znacząco uprości i ułatwi kwestie późniejszego serwisu, dostępności części zamiennych, itd. Dzięki temu właściciele stacji są już teraz dobrze przygotowani na zmiany w systemie badań technicznych, które zapewne przyniosą następne lata.

Właścicielom SKP w Wiżajnach zależało nie tylko na tym, aby kupić urządzenie jak najbardziej nowoczesne, ale jednocześnie zmieścić się w budżecie, którym dysponowali. I w ten oto sposób do Wiżajn trafiła ścieżka diagnostyczna CERTUS EVO2. Linia pracuje w oparciu o kanał, choć urządzenia zamontowano w wersji niedzielonej. Dodatkowo CERTUS posiada funkcję automatycznego rozpoznawania i badania pojazdów z napędem 4×4 oraz opcję archiwizacji badań.

diagnostyk_wizajny_266 diagnostyk_wizajny_259Inwestorzy z góry zaplanowali okres przestoju w pracy stacji kontroli, który był niezbędny, aby wykonać wszelkie przeróbki budowlane kanału diagnostycznego, konieczne do zamontowania nowej ścieżki CERTUS. Przerwa odbyła się w okresie zimowym, kiedy to stacja wykonuje średnio najmniej przeglądów w roku. Dzięki temu właściciele SKP uchronili się przed utratą wielu klientów oraz możliwie najskuteczniej zminimalizowali zmniejszenie przychodów.

Przedstawiciel WSOP wraz z inwestorami rozplanował nowy sposób rozmieszczenia urządzeń linii CERTUS EVO2 w oparciu o posiadany kanał diagnostyczny. Właścicielom stacji zależało na tym, aby nowy układ wymuszał jak najmniejszą ilością przeróbek budowlanych, a jednocześnie jak najbardziej poprawiał funkcjonalność stacji.

 

Kontakt dla dziennikarzy

Bartłomiej Szepielak – email: b.szepielak [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Biuro WSOP: ul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl