Pierwsze cztery Mobilne Jednostki Diagnostyczne wyprodukowane przez konsorcjum firm WSOP i Gibas Service Center trafiły do Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w Opolu, Poznaniu, Radomiu i Rzeszowie.

Wspomniane cztery sztuki to pierwsza transza dostaw w przetargu przeprowadzonym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. W jego ramach każdy z wojewódzkich inspektoratów otrzyma jeden pojazd. Mobilne Jednostki Diagnostyczne (MJD) pomogą inspektorom kontrolować stan techniczny pojazdów ciężarowych i autobusów w sposób bardziej kompleksowy i wnikliwy. Funkcjonalność mobilnych jednostek diagnostycznych zaprojektowano według wymogów i zakresu działalności Inspekcji Transportu Drogowego.

– Mobilne jednostki diagnostyczne zostały skonstruowane i wykonane w Polsce, wykorzystując w dużej mierze polskie podzespoły i materiały. W Polsce wykonano zabudowę pojazdu, linię CERTUS wraz systemem jej rozładunku i załadunku oraz dedykowane oprogramowanie. Mobilna Jednostka Diagnostyczna zawiera szereg innowacyjnych rozwiązań technicznych, zarówno w zakresie konstrukcji zabudowy, urządzeń diagnostycznych jak i oprogramowania – dodał Jarosław Cichoń, prezes W.S.O.P.

Mobilna Jednostka Diagnostyczna to specjalistyczna zabudowa wykonana na dwuosiowym pojeździe ciężarowym IVECO. Z kolei Mobilna Linia Diagnostyczna (MLD) to zestaw urządzeń, które służą do badania stanu technicznego pojazdów pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz emisji spalin. Całe urządzenie może pracować na niewielkiej powierzchni, praktycznie o każdej porze dnia i nocy oraz w różnych warunkach pogodowych. Rozładunek i przygotowanie do pracy linii diagnostycznej trwa kilkanaście minut i może go wykonać jedna osoba.

Specjalistyczny kontener MJD został podzielony na osobne przedziały, które zajmują: agregat prądotwórczy, Mobilna Linia Diagnostyczna wraz z systemem jej załadunku i rozładunku, magazyn wyposażenia oraz część operatorsko-biurowa. Dostęp do tych przedziałów odbywa się przez drzwi lub otwierane automatycznie na całej szerokości przedziału techniczno – magazynowego burty.

Mobilna Linia Diagnostyczna jest wyposażona w elementy uniwersalnej linii CERTUS oraz hydraulicznie rozkładane rampy najazdowe. Po rozłożeniu najazdów inspektor ma do dyspozycji uniwersalne urządzenie rolkowe Certus CRB 16 oraz szarpak hydrauliczny nowej generacji Certus CPD 20.8. Wytrzymały tablet pozwala na obsługę wszystkich funkcjonalności urządzenia rolkowego, a także na obsługę analizatora spalin i dymomierza. Bezprzewodowy pilot szarpaka wyposażony jest w latarkę i programowalne przyciski. Wszystkie parametry badania są na bieżąco archiwizowane. Linia diagnostyczna i otoczenie pojazdu są stale monitorowane, a przebieg kontroli jest rejestrowany. Wyniki pomiarów i otoczenie pojazdu można obserwować na monitorze znajdującym się w przedziale biurowym. Inspektorzy wykonujący badania zostali kompleksowo przeszkoleni i dysponują wiedzą oraz umiejętnościami diagnostów samochodowych. Stworzony dla GITD system elektronicznego nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badania mógłby być wykorzystany w stacjach kontroli pojazdów jako narzędzie zapewniające poprawę jakości badań technicznych zgodnie z postulatami wynikającymi z Dyrektywy 2014/45/UE.

Mobilna Jednostka Diagnostyczna zapewnia komfortowe warunki zarówno dla inspektorów, jak i osób kontrolowanych. Przedział biurowy jest klimatyzowany i ogrzewany. Zabudowa wykonana jest z płyty warstwowej zapewniającej izolację termiczną. Są tu dwa niezależne biurka z zamykanymi szafkami oraz fotele dla 4 osób. Wbudowana szafa wyposażona jest w system wentylacji i ogrzewania. Naturalne oświetlenie biura zapewniają duże okna na każdej ścianie. Z wnętrza biura można sterować systemem oświetlenia, agregatem prądotwórczym, klimatyzacją, ogrzewaniem oraz komputerem obsługującym linię diagnostyczną. Łączność zapewniają przenośne radiotelefony.

Jest to drugi projekt, jaki firma WSOP realizuje na rzecz Inspekcji Transportu Drogowego. W 2018 roku dostarczyliśmy już mobilną stację diagnostyczną dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach. Stacja ta została wykonana w innej innowacyjnej technologii z wykorzystaniem bardziej kompaktowych rozwiązań. Walory użytkowe tego urządzenia są wysoko oceniane przez śląskich inspektorów. Urządzenie to zostało również nagrodzone Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich w 2020 roku i zaprezentowane zostało na Targach Techniki Motoryzacyjnej w 2022 roku.

Kontakt dla dziennikarzy

Emilia Cichoń – email: e.cichon [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48