Nasi przedstawiciele biorą udział w corocznej konferencji Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, która tym razem odbywa się w Ustce w hotelu Grand Lubicz (23-25 maja). Nietrudno przewidzieć, że zasadniczą częścią tego spotkania będzie dyskusja nad zmianami przepisów dotyczących SKP i diagnostów.

Klienci licznie odwiedzają nasze stoisko podczas konferencji. Pracownicy WSOP chętnie odpowiadają na wszelkie pytania dotyczące linii diagnostycznej CERTUS, szczególnie w kontekście wprowadzanych w życie zmian w systemie badan technicznych.

Program konferencji obejmuje przedstawienie aktualnego stanu prac legislacyjnych nad projektem zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw dostosowującym przepisy polskiego prawa dotyczącego funkcjonowania systemu badań technicznych do wymogów Dyrektywy 2014/45/UE. Organizatorzy przybliżą także wpływ i konsekwencje dla stacji kontroli pojazdów wynikające z rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Zaproszeni eksperci omówią bieżące problemy związane z praktycznym funkcjonowaniem SKP. Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji zaprezentują uczestnikom aktualny stan systemu CEP 2.0 po wdrożeniu, wraz z wnioskami i planami na przyszłość, w szczególności w kontekście obsługi niezgodności danych w trybie automatycznym. Przedstawiciele Komendy Głównej Policji przedstawią temat dotyczący stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w kontekście zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów niesprawnych technicznie, a także wspólnych akcji przeprowadzanych przez Policję i SKP.

Kontakt dla dziennikarzy

Bartłomiej Szepielak – email: b.szepielak [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl