„Diagnostyka” Wiesław Nazimek
Kraków oraz Węgrzce k. Krakowa

Firma „Diagnostyka” Wiesław Nazimek to nasz wieloletni klient. Swoją pierwszą stację otworzył już w 1995 roku na terenie Geofizyki Kraków przy ulicy Łukasiewicza. Obiekt ten z powodzeniem funkcjonuje do dzisiaj. W połowie lat dziewięćdziesiątych przepisy dotyczące SKP wyglądały nieco inaczej niż obecnie, dlatego stacja ta została otwarta jako podstawowa z rozszerzeniami. Dzięki temu miała uprawnienia do badania pojazdów także o masie przekraczającej 3,5 tony.

Zmiany przepisów, które weszły w życie w 2010 roku spowodowały, że część uprawnień została tej stacji odebrana i obecnie funkcjonuje ona jako podstawowa. Użytkowany budynek nie pozwalał na przedłużenie kanału diagnostycznego, a był to warunek konieczny do uzyskania uprawnień stacji okręgowej.

Stacja przy Łukasiewicza od początku funkcjonowała w oparciu o dwie ścieżki diagnostyczne – osobową i uniwersalną. Obie są zamontowane na kanałach. Mimo mniejszego obecnie zakresu uprawnień zapewnia to szereg korzyści, przede wszystkim pozwala na obsłużenie jednocześnie dwóch pojazdów. Zwiększa tym samym przepustowość stacji, co w godzinach szczytu jest dużym ułatwieniem.

Wiedząc o zbliżających się zmianach przepisów, które pozbawią stację części uprawnień, właściciel firmy już kilka lat wcześniej postanowił nie siedzieć z założonymi rękami. Wyszukał działkę w gminie Węgrzce koło Krakowa, gdzie zainwestował w nową, okręgową stację kontroli pojazdów. OSKP ruszyła w 2010 roku.

Właścicielowi zależało na sprawnym przeprowadzeniu całej inwestycji. Na etapie budowy do rozwiązania pozostawała kwestia powierzchni roboczych stanowiska diagnostycznego. O czym mowa? Ze względu na przeprowadzoną adaptację istniejącego budynku na potrzeby OSKP, biuro znalazło się nieco wyżej, niż hala diagnostyczna. Konieczne okazało się wybudowanie schodów, a to z kolei mogło doprowadzić do tego, że powierzchnia robocza stanowiska będzie zbyt mała. Przepisy jasno bowiem określają, że trwałe elementy budowlane (w tym przypadku schody) nie mogą „wchodzić” w powierzchnię roboczą stanowiska.

Podczas prac budowlanych na bieżąco rozwiązywane były wszelkie pojawiające się przeszkody. Konieczne okazało się nieznaczne przesunięcie kanału diagnostycznego, aby wszelkie parametry zostały zachowane. Ostatecznie pozwoliło to na bezproblemowy odbiór stacji przez TDT. Zapas powierzchni liczony jest w tym przypadku w centymetrach, ale… udało się.

Było to dla nas spore wyzwanie, bo Pan Nazimek to inwestor dbający w szczegółach o najwyższą jakość i ergonomię stosowanych rozwiązań. Wspólna praca dostarczyła wielu wyzwań, ale koniec końców cieszę się, że cele zostały zrealizowane.

powiedział Artur Zdziebko, który z ramienia WSOP nadzorował realizację kontraktu.

Stacja okręgowa w Węgrzcach również pracuje w oparciu o dwie linie diagnostyczne – osobowa zestawiona została z podnośnikiem nożycowym, uniwersalna na kanale.

Kontakt dla dziennikarzy

Bartłomiej Szepielak – email: b.szepielak [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Adres: Dworcowa 62, 44-190 Knurów
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl