Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia (zapytanie nr 4/GTB/2017)

Dotyczy: kompleksowej organizacji stoiska targowego na targach INA PAACE Automechanika Mexico City 2018, Mexico City, Meksyk (14-16 marca 2018), zakwaterowania i transportu lokalnego osób biorących udział w targach, transportu i ubezpieczenia osób biorących udział w targach, transportu eksponatów wraz z ubezpieczeniem oraz zakupu reklamy promującej ofertę zamawiającego.

W związku z realizacją projektu pt. „Rozwój firmy W.S.O.P. Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację sprzedaży urządzeń do diagnostyki bezpieczeństwa jazdy pojazdów samochodowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand – informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załącznik:

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia (dot. zapytania nr 4/GTB/2017)

Odstąpienie od wyboru oferty (zapytanie nr 5/GTB/2017)

Zamawiający:
Firma: W.S.O.P. Sp. z o.o.
Adres: ul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice
Tel: 32 332 49 30, e-mail: marketing@wsop.pl
NIP: 631-10-02-010, REGON: 272179962

Dotyczy: zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności nr 5/GTB/2017 z dnia 20.07.2017 na kompleksową organizację stoiska na targach Automechanika Birmingham.

Informujemy, że Zamawiający odstępuje od wyboru jakiejkolwiek oferty w ramach zapytania ofertowego nr 5/GTB/2017.

Organizacja stoiska na targach Automechanika w Birmingham

Zapytanie ofertowe nr 5/GTB/2017

Dotyczy: zorganizowania stoiska targowego na targach Automechanika Birmingham 2018, Birmingham, Wielka Brytania (5-7 czerwiec 2018), zakwaterowania i transportu lokalnego osób biorących udział w targach, transportu i ubezpieczenia osób biorących udział w targach, transportu eksponatów wraz z ubezpieczeniem oraz zakupu reklamy promującej ofertę zamawiającego.

Zamówienie jest planowane do realizacji w ramach projektu pt. „Rozwój firmy W.S.O.P. Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację sprzedaży urządzeń do diagnostyki bezpieczeństwa jazdy pojazdów samochodowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Niniejszym zwracamy się z prośbą o złożenie oferty handlowej na:

  1. Organizację stoiska targowego na targach Automechanika Birmingham 2018, Birmingham, Wielka Brytania (5-7 czerwiec 2018), zgodnie z poniższym zakresem.
  2. Zakwaterowanie osób biorących udział w targach Automechanika Birmingham 2018, Birmingham, Wielka Brytania (5-7 czerwiec 2018), zgodnie z poniższym zakresem.
  3. Transport i ubezpieczenie osób biorących udział w targach Automechanika Birmingham 2018, Birmingham, Wielka Brytania (5-7 czerwiec 2018), zgodnie z poniższym zakresem.
  4. Transport eksponatów wraz z ich ubezpieczeniem na targi Automechanika Birmingham 2018, Birmingham, Wielka Brytania (5-7 czerwiec 2018), zgodnie z poniższym zakresem.
  5. Reklama w mediach – dodatkowa promocja oferty zamawiającego przy okazji targów Automechanika Birmingham 2018, Birmingham, Wielka Brytania (5-7 czerwiec 2018) – zgodnie z poniższym zakresem.

Termin składania ofert: do 27.07.2017 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe oraz oświadczenie (wersja PDF)

Organizacja stoiska na targach Automechanika w Meksyku

Zapytanie ofertowe nr 4/GTB/2017

Dotyczy: zorganizowania stoiska targowego na targach INA PAACE Automechanika Mexico City 2018, Mexico City, Meksyk (14-16 marca 2018), zakwaterowania i transportu lokalnego osób biorących udział w targach, transportu i ubezpieczenia osób biorących udział w targach, transportu eksponatów wraz z ubezpieczeniem oraz zakupu reklamy promującej ofertę zamawiającego.

Zamówienie jest planowane do realizacji w ramach projektu pt. „Rozwój firmy W.S.O.P. Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację sprzedaży urządzeń do diagnostyki bezpieczeństwa jazdy pojazdów samochodowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Niniejszym zwracamy się z prośbą o złożenie oferty handlowej na:

  1. Organizację stoiska targowego na targach INA PAACE Automechanika Mexico City 2018, Mexico City, Meksyk (14-16 marca 2018), zgodnie z poniższym zakresem.
  2. Zakwaterowanie i transport lokalny osób biorących udział w targach INA PAACE Automechanika Mexico City 2018, Mexico City, Meksyk (14-16 marca 2018), zgodnie z poniższym zakresem.
  3. Transport i ubezpieczenie osób biorących udział w targach INA PAACE Automechanika Mexico City 2018, Mexico City, Meksyk (14-16 marca 2018), zgodnie z poniższym zakresem.
  4. Transport eksponatów wraz z ich ubezpieczeniem na targi INA PAACE Automechanika Mexico City 2018, Mexico City, Meksyk (14-16 marca 2018), zgodnie z poniższym zakresem.
  5. Reklama w mediach – dodatkowa promocja oferty zamawiającego przy okazji targów INA PAACE Automechanika Mexico City 2018, Mexico City, Meksyk (14-16 marca 2018) – zgodnie z poniższym zakresem.

Termin składania ofert: do 28.07.2017 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe oraz oświadczenie (wersja PDF)

Zmiana nr 1 zapytania ofertowego

Kontakt z WSOP

Biuro WSOP: ul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl