Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 13A/GTB/2018

Dotyczy: zakupu panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki.

Zamówienie jest planowane do realizacji w ramach projektu pt. „Rozwój firmy W.S.O.P. Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację sprzedaży urządzeń do diagnostyki bezpieczeństwa jazdy pojazdów samochodowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Załącznik:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 13A/GTB/2018

Zakup panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki

Zapytanie ofertowe nr 13A/GTB/2018

Dotyczy: zakupu panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki.

Zamówienie jest planowane do realizacji w ramach projektu pt. „Rozwój firmy W.S.O.P. Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację sprzedaży urządzeń do diagnostyki bezpieczeństwa jazdy pojazdów samochodowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Niniejszym zwracamy się z prośbą o złożenie oferty handlowej na:

  1. Zakup 2 sztuk wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, tj. panelu promocyjnego MPG, w celu realizacji działań informacyjno-promocyjnych w ramach udziału w targach, zgodnie z poniższym zakresem.

Termin składania ofert: do 15.03.2018 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe oraz oświadczenie (wersja PDF)

Zapytanie ofertowe oraz oświadczenie (wersja DOC)

Kontakt z WSOP

Biuro WSOP: ul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl