Organizacja stoiska na targach Automechanika w Johannesburgu

Zapytanie ofertowe nr 3/GTB/2017

Dotyczy: kompleksowej organizacji stoiska targowego na targach Automechanika Johannesburg 2017, Johannesburg, Republika Południowej Afryki (27-30 września 2017), zakwaterowania i transportu lokalnego osób biorących udział w targach, transportu i ubezpieczenia osób biorących udział w targach, transportu eksponatów wraz z ubezpieczeniem oraz zakupu reklamy promującej ofertę zamawiającego.

Zamówienie jest planowane do realizacji w ramach projektu pt. „Rozwój firmy W.S.O.P. Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację sprzedaży urządzeń do diagnostyki bezpieczeństwa jazdy pojazdów samochodowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Niniejszym zwracamy się z prośbą o złożenie oferty handlowej na:

 1. Organizację stoiska targowego na targach Automechanika Johannesburg 2017, Johannesburg, Republika Południowej Afryki (27-30 września 2017), zgodnie z poniższym zakresem.
 2. Zakwaterowanie i transport lokalny osób biorących udział w targach Automechanika Johannesburg 2017, Johannesburg, Republika Południowej Afryki (27-30 września 2017), zgodnie z poniższym zakresem.
 3. Transport i ubezpieczenie osób biorących udział w targach Automechanika Johannesburg 2017, Johannesburg, Republika Południowej Afryki (27-30 września 2017), zgodnie z poniższym zakresem.
 4. Transport eksponatów wraz z ich ubezpieczeniem na targi Automechanika Johannesburg 2017, Johannesburg, Republika Południowej Afryki (27-30 września 2017), zgodnie z poniższym zakresem.
 5. Reklama w mediach – dodatkowa promocja oferty zamawiającego – zgodnie z poniższym zakresem.

Termin składania ofert: do 05.07.2017 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe oraz oświadczenie (wersja PDF)

Organizacja stoiska na targach Equip Auto w Paryżu

Zapytanie ofertowe nr 2/GTB/2017

Dotyczy: kompleksowej organizacji stoiska targowego na targach Equip Auto, Paryż, Francja (17-21 października 2017), zakwaterowania osób biorących udział w targach, transportu eksponatów wraz z ubezpieczeniem oraz wykupienia reklamy w mediach.

Zamówienie jest planowane do realizacji w ramach projektu pt. „Rozwój firmy W.S.O.P. Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację sprzedaży urządzeń do diagnostyki bezpieczeństwa jazdy pojazdów samochodowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Niniejszym zwracamy się z prośbą o złożenie oferty handlowej na:

 1. Organizację stoiska targowego na targach Equip Auto, Paryż, Francja (17-21 października 2017), zgodnie z zapytaniem ofertowym.
 2. Zakwaterowanie osób biorących udział w targach Equip Auto, Paryż, Francja (17-21 października 2017), zgodnie z zapytaniem ofertowym.
 3. Transport eksponatów wraz z ubezpieczeniem, zgodnie z zapytaniem ofertowym.
 4. Reklama w mediach – dodatkowa promocja oferty zamawiającego – zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Termin składania ofert: do 03.07.2017 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe oraz oświadczenie (wersja PDF)

Wynajem powierzchni na targach Equip Auto 2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Wynajem powierzchni wystawienniczej na targach Equip Auto w Paryżu, 17-21 października 2017 r.

Zamówienie jest planowane do realizacji w ramach projektu pt. „Rozwój firmy W.S.O.P. Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację sprzedaży urządzeń do diagnostyki bezpieczeństwa jazdy pojazdów samochodowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Opis przedmiotu zamówienia: Wynajem powierzchni wystawienniczej niezabudowanej wraz z opłatą rejestracyjną oraz wpisem do katalogu targowego na targach Equip Auto w Paryżu w dniach 17-21 października 2017 – indywidualne stoisko wielkości 12 m2 w układzie liniowym.

Termin składania ofert: do 21.06.2017 r.

Załączniki:

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego WSOP

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Budowa budynku Centrum Badawczo Rozwojowego o łącznej pow. całkowitej 1.988,96m2, w którym prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych konstrukcji urządzeń do diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych oraz ich obsługi i napraw, doskonalenia metod wytwarzania urządzeń, prowadzenia badań dotyczących zwiększenia trwałości produkowanych urządzeń, rozwoju metod oceny stanu technicznego samochodów, prowadzenia działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie nowych metod diagnozowania stanu technicznego pojazdów. Budynek Centrum Badawczo Rozwojowego zostanie wybudowany w Knurowie przy ul. Dworcowej na działkach nr 2169/2 i 2169/3.

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. budowę budynku wraz z wszystkimi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi z wyjątkiem zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej; zakres zamówienia nie obejmuje również zagospodarowania terenu wokół budynku, tj. parkingów, utwardzeń terenu, zieleni i zjazdów na drogę publiczną;
 2. wykonanie projektów wykonawczych, jeśli Wykonawca uzna to za konieczne lub potrzebne;
 3. opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD) – 2 egz.;
 4. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zamawiający poza niniejszym zamówieniem wykona instalacje kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, tj. parkingi, utwardzenia terenu, zieleń i zjazd na drogę publiczną, a także instalację sprężonego powietrza w terminie umożliwiającym Wykonawcy złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie całego obiektu.

Załączniki:

Termin składania ofert: do dnia 03-07-2017

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: przetargue@wsop.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Izabela Białkowska-Cichoń

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 (32) 332 49 30

Kontakt z WSOP

Biuro WSOP: ul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl