Zapytanie ofertowe – usługa noclegowa

W związku z realizacją projektu pt. „Rozwój firmy W.S.O.P. Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację sprzedaży urządzeń do diagnostyki bezpieczeństwa jazdy pojazdów samochodowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, ogłaszamy nabór ofert na poniższe zapytanie.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Zapewnienie zakwaterowania pracownika delegowanego przez Zamawiającego na indywidualną wyjazdową misję gospodarczą zgodnie z poniższymi warunkami:

  1. Liczba osób delegowanych – 1 osoba
  2. Liczba noclegów 2, w dniach od 6 do 8 kwietnia 2017 r.
  3. Pokój 1-osobowy z łazienką w pokoju
  4. Bezpłatny dostęp do Internetu
  5. Lokalizacja: Melbourne, nie dalej niż 20 km od miejsca Melbourne

Szczegółowe wytyczne znajdą Państwo w załączniku PDF.

Zapytanie zostało rozstrzygnięte. Protokół w załączniku PDF.

Zapytanie ofertowe – transport lotniczy

W związku z realizacją projektu pt. „Rozwój firmy W.S.O.P. Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację sprzedaży urządzeń do diagnostyki bezpieczeństwa jazdy pojazdów samochodowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, ogłaszamy nabór ofert na poniższe zapytanie.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

Zapewnienie przelotu pracownikowi przedsiębiorcy delegowanego przez Zamawiającego na indywidualną wyjazdową misję gospodarczą zgodnie z poniższymi warunkami:

  • Liczba osób delegowanych – 1 osoba
  • Data przylotu do Melbourne 6.04. 2017 r.,
  • Data wylotu z Melbourne 8.04.2017 r.

Szczegółowe wytyczne znajdą Państwo w załączniku PDF.

Zapytanie zostało rozstrzygnięte. Protokół w załączniku PDF.

Kontakt z WSOP

Biuro WSOP: ul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl