Firma WSOP zaprasza diagnostów i pracowników starostw powiatowych na jednodniowe szkolenia dotyczące bieżących zmian w systemie badań technicznych. Koszt uczestnictwa: 160 zł brutto.

Terminy:

 • 25 kwietnia 2017, Legnica 59-220, Hotel Sękowski, ul. Gliwicka 15,
 • 26 kwietnia 2017, (Rzeszów) 36-072 Świlcza 146 E, Hotel Nowy Dwór.

Czas trwania:

 • Rozpoczęcie o 9:00, koniec około godz. 15-16,
 • W trakcie zaplanowano przerwę kawową (poczęstunek w cenie szkolenia).

Ramowy zakres tematyczny szkolenia:

 • Zmiana warunków technicznych pojazdów obowiązująca od dnia 1 stycznia 2017 r. (nowe i zmienione masy i wymiary),
 • Zmiana warunków technicznych pojazdów obowiązująca od dnia 1 lipca 2016 r. (zmiany konstrukcyjne i inne),
 • Ustawa – Prawo o ruchu drogowym (aktualny stan prawny dla w/w zmian),
 • CEP 2.0 aktualny stan, konieczne działania,
 • Pojazdy ponadnormatywne: warunki dopuszczenia do ruchu i wymagania techniczne,
 • Pytania uczestników, dyskusja.

Wykładowcy:

 • Krzysztof Cieślak (MotoConsilio),
 • Norbert Jezierski (Norcom),
 • Grzegorz Kaszubski,
 • Karol Zielonka (PIMOT).

Koszt uczestnictwa:

 • 160 zł brutto,
 • Bezpłatnie – przedstawiciele starostw powiatowych.

Zgłoszenia:

Dane podmiotu zgłaszającego (są to jednocześnie dane do wystawienia faktury)
Osoba kontaktowa
Lista zgłaszanych osób (maksymalnie 3 osoby jednorazowo)
Osoba nr 1:
Osoba nr 2:
Osoba nr 3:
 • * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie dla potrzeb niezbędnych do organizacji szkolenia (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Kontakt z WSOP

Biuro WSOP: ul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl