Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Firma WSOP realizuje obecnie projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa projektu: “Wzrost konkurencyjności Firmy W.S.O.P. Sp. z o.o. poprzez uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, 2. Oś priorytetowa: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.”

Planowane efekty: Uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w ramach którego będą prowadzone badania B+R+I na większą skalę i tworzone urządzenia do diagnostyki pojazdów dostosowane do potrzeb odbiorców krajowych i zagranicznych.

Wysokość dofinansowania: 1.514.853,55 zł

Kontakt z WSOP

Biuro WSOP: ul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl