1 stycznia 2017 roku wszedł w życie kolejny duży pakiet zmian w systemie badań technicznych pojazdów (związanych głównie z wymiarami pojazdów, ich masą oraz naciskami osi). Firma WSOP organizuje w październiku i listopadzie 2017 jednodniowe szkolenia dla diagnostów. Zmieniło się bowiem ministerialne rozporządzenie, które określa szczegółowe wymagania dla różnego typu pojazdów. Dla diagnostów oznacza to konieczność stosowania nowych wytycznych.

W życie wszedł obszerny pakiet regulacji prawnych, które dotyczą kwestii związanych głównie z wymiarami pojazdów, ich masą oraz naciskami osi. Firma WSOP w październiku i listopadzie 2017 zaprasza diagnostów na jednodniowe szkolenia, które w sposób kompleksowy przybliżą wprowadzane zmiany oraz ich praktyczne zastosowanie w codziennej pracy.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z 2016 roku, poz. 858 wprowadzono zmiany, które zaczęły obowiązywać od 01.01.2017 roku. Zmiany głównie dotyczyły Działu II w zakresie wymiarów pojazdów, mas i nacisków osi. Zasadnicze zmiany, dotyczące badań technicznych, związane są z §2, §3 i §5.

Poniżej prezentujemy hasłowo najważniejsze zagadnienia:

§2 – DŁUGOŚĆ, SZEROKOŚĆ POJAZDU:

 • określono maksymalną długość ciągnika rolniczego – 12m,
 • dodano kolejne pojazdy mogące posiadać maksymalną szerokości pojazdu 2,6m – klimatyzowany kontener i wymienne nadwozie,
 • dodano wykaz urządzeń, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1230/2012, których nie uwzględnia się do wymiarów zewnętrznych pojazdu.

§3 – DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA POJAZDU:

 • określono maksymalną DMC dla przyczepy o ilości osi trzech lub więcej – 24t,
 • dopuszczono DMC zespołu większą niż 40 ton, bez względu na daty I rejestracji pojazdów z założeniem, że mamy do czynienia z przewozem kontenerów (transport intermodalny). W zależności od ilości osi w zespole może być 42 lub 44 tony.
 • dla autobusu o dwóch osiach, zarejestrowanego po raz pierwszy od 01.01.2017, dopuszczono DMC 19,5 t,
 • dopuszczono opony typu „super single” (w gwarze diagnostów: „szerokie kapcie”) opcjonalnie do opon z kołami bliźniaczymi,
 • określono maksymalną DMC dla pojazdu silnikowego o ilości osi większej niż trzy – 32 t,
 • określono maksymalną DMC zespołu pojazdów, w którym pojazdem ciągnącym jest ciągnik rolniczy – 40 t,
 • doprecyzowano sposób określania maksymalnej masy przyczepy z hamulcem w kontekście pojazdu ciągnącego o DMC do 3,5 t. Dodatkowo, w przypadku samochodu terenowego, doprecyzowano, że maksymalna masa przyczepy może stanowić 150 proc. DMC pojazdu ciągnącego,
 • doprecyzowano sposób określania maksymalnej masy przyczepy bez hamulca. Maksymalna masa ciągniętej przyczepy bez hamulca nie może przekroczyć połowy ich masy własnej powiększonej o 75 kg,
 • Minimalne statyczne obciążenie pionowe urządzenia sprzęgającego (parametr S) nie może być mniejsze niż 4 proc. dopuszczalnej masy ciągniętej i mniejsze niż 25 kg,
 • Określono DMC przyczepy z hamulcem, ciągniętej przez autobus. DMC przyczepy nie może przekroczyć 3500 kg, a bez hamulca 750 kg oraz nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej autobusu,
 • W przypadku ciągnika rolniczego dodano zaczep kulowy, w przypadku którego wartość maksymalnego obciążenia pionowego nie może przekraczać 4000 kg.

§5 – NACISKI OSI:

 • nowe podejście do określania nacisków osi w przypadku pojazdów wieloosiowych, uwzględniające w grupie osi osie napędowe i nienapędowe. Między innymi, przy rozstawie osi w naczepie między 1,4 a 1,8m, dopuszcza się 27 t nacisku dla trzyosiowej naczepy.

Firma WSOP w październiku i listopadzie 2017 zaprasza diagnostów na jednodniowe szkolenia, które w sposób kompleksowy przybliżą wprowadzane zmiany oraz ich praktyczne zastosowanie w codziennej pracy.

WAŻNE! Na naszej stronie internetowej pisaliśmy obszernie także o zmianach w systemie badań technicznych, które weszły w życie 1 lipca 2016 roku.

Kontakt dla dziennikarzy

Bartłomiej Szepielak – email: b.szepielak [at] wsop.pl – tel. stac. (32) 332-49-30

Do pobrania

Kontakt z WSOP

Biuro WSOP: ul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice
Kontakt: tel. (032) 332-49-30; fax (032) 332-48-48
Email: info@wsop.pl